HOMESMART

Edit Content
กรองประเภทสินค้า

ถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ำทำหน้าที่เป็นจุดพักน้ำ สิ่งแปลกปลอมที่อาจหลุดรอดมากับน้ำจะมีเวลาตกตะกอนก่อนที่น้ำประปาจะมาถึงบ้าน และหน้าที่สำคัญอีกอย่างก็คือ หน้าที่สำรองน้ำไว้ให้สมาชิกในบ้านใช้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อย่างกรณีท่อส่งประปาแตกเสียหาย อยู่ระหว่างซ่อมแซม ไม่สามารถส่งน้ำประปามาได้ ถังเก็บน้ำมีหลายประเภท หลากหลายวัสดุ ให้เลือกใช้ตามงบประมาณและการใช้งานของแต่ละบ้าน

สินค้าขายดี

แบรนด์ชั้นนำ

การใช้งาน

เฉดสีต่างๆ

สีครีม
สีน้ำตาล
สีน้ำเงิน
สีส้ม
สีเขียว
สีเทา
สีเหลือง
สีแดง

ครบเครื่องเรื่องวัสดุบ้าน

กว่า 40 แบรนด์

สินค้าของเรามีแบรนด์ชั้นนำมากกว่า 40 แบรนด์ โดยแต่และแบรนด์ การันตีด้วยคุณภาพ

สินค้า 7000 รายการ

ครอบคลุมวัสดุสินค้าก่อสร้างทุกชนิด ไม่ต้องไปที่ไหนจบครบที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

20 หมวดหมู่

นอกจากมีสินค้ากว่า 7,000 รายการแล้ว เรายังแบ่งหมวดหมู่ เพื่อให้ความสะดวก เข้าใจและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

ติดต่อง่ายขึ้น

เลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น เพียงทัก "แชท" ปุ่มที่อยู่ตรงมุมขวาของหน้าจอ

การเลือกถัง เก็บน้ำ

ถัง เก็บน้ำ มีหน้าที่สำรองน้ำไว้ใช้ตอนน้ำไม่ไหล สามารถใช้ร่วมกับระบบจ่ายน้ำทั้งแบบจ่ายขึ้นและจ่ายลง (up feed & down feed) แต่สำหรับบางบ้านที่ไม่ได้มีปริมาณการใช้น้ำภายในบ้านมากนัก และไม่ได้ต้องการใช้ปั๊มน้ำ ก็สามารถใช้น้ำจากระบบประปาได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งถังเก็บน้ำก็ได้ เพียงแต่อาจจะต้องประสบปัญหาไม่มีน้ำใช้เวลาที่น้ำไม่ไหลเท่านั้นเอง

สำหรับการเลือกขนาดถังเก็บน้ำ จะพิจารณาจากจำนวนผู้อยู่อาศัยภายในบ้านและระยะเวลาในการกักเก็บสำรองน้ำเอาไว้ใช้ โดยจากข้อมูลของการประปานครหลวง ผู้ที่พักอาศัยในเขตนครหลวงจะใช้น้ำเฉลี่ย 200 ลิตรต่อคนต่อวัน (ผู้ที่พักอาศัยในเขตเทศบาลจะใช้น้ำเฉลี่ย 120 ลิตรต่อคนต่อวัน และผู้ที่พักอาศัยแถบชานเมืองจะใช้น้ำเฉลี่ย 70 ลิตรต่อคนต่อวัน: ข้อมูลของการประปาส่วนภูมิภาค) ดังนั้นปริมาณน้ำดีที่จะกักเก็บสำรองไว้ใช้จะเท่ากับจำนวนผู้พักอาศัย X ปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยต่อคนต่อวัน X ระยะเวลาที่ต้องการสำรองน้ำไว้ใช้ (ประมาณ 3 วัน) 

ตำแหน่งการติดตั้งถังเก็บน้ำ

โดยทั่วไป สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบคือ ติดตั้งถังเก็บน้ำบนดินและใต้ดิน

การติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน
วิธีนี้เหมาะสำหรับบ้านหรืออาคารที่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับกับการติดตั้ง อาจติดตั้งบนพื้นดิน หรือบนอาคาร หรือติดตั้งบนหอสูง เพื่อใช้ประโยชน์ ในการใช้แรงดันน้ำ สำหรับแจกจ่ายให้ส่วนต่างๆ ของอาคาร วิธีนี้มีข้อดีคือ การดูแลรักษา การซ่อมบำรุง และการเคลื่อนย้ายสามารถทำได้ง่าย แต่ก็มีข้อเสียคืออาจทำให้ดูไม่เรียบร้อยและไม่สวยงามนัก

สำหรับชนิดของถังน้ำที่เหมาะสมกับการติดตั้งแบบนี้คือ ถังเก็บน้ำสแตนเลส และถังเก็บน้ำพลาสติกชนิดติดตั้งบนดิน

การติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน
ใช้ในกรณีที่บ้านหรืออาคารมีพื้นที่จำกัด และต้องการให้ดูเรียบร้อยสวยงาม โดยอาคารนั้นต้องมีโครงสร้างที่สามารถรับน้ำหนักได้เพื่อป้องกันการทรุดตัวที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น การก่อสร้างและการเลือกชนิดของถังต้องมีความละเอียดรอบคอบ และศึกษาคู่มือการติดตั้งก่อนการติดตั้ง สำหรับเรื่องการบำรุงดูแลรักษาต้องระวังมากกว่าการติดตั้งบนดิน และทำความสะอาดได้ยากกว่า รวมทั้งวิธีการของการติดตั้งวิธีค่อนข้างสูง

สำหรับชนิดของถังน้ำที่เหมาะสมกับการติดตั้งแบบนี้คือ ถังเก็บน้ำคอนกรีต และถังเก็บน้ำพลาสติกชนิดฝังดินผลิตจากไฟเบอร์กลาส

ปัจจัยในการในการเลือกถังเก็บน้ำ

1.อายุการใช้งานของถังเก็บน้ำ เนื่องจากถังเก็บน้ำแต่ชนิดมีอายุการใช้งาน และราคาที่แตกต่างกันออกไป
2.ขนาดและจำนวนถังเก็บน้ำ ซึ่งต้องพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ต้องการเก็บสำรองที่พอเพียงต่อการใช้งาน สำหรับบ้านพักอาศัยจะใช้น้ำที่ประมาณ 200 ลิตร/คน/วัน
3.พื้นที่สำหรับติดตั้งถังเก็บน้ำ
4.ความสะดวกสบายในการติดตั้ง การดูแลรักษาและทำความสะอาด
5.ระบบท่อที่เชื่อมต่อถังเก็บน้ำจะต้องดีมีคุณภาพ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในภายหลัง เช่นน้ำรั่ว หรือชำรุด เป็นต้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ FACEBOOK HOMESMART.ME