HOMESMART

กรองประเภทสินค้า
Edit Content
ขออภัยโปรดเช็คสินค้าก่อน เนื่องจากสินค้าบางตัวอาจผลิตไม่ทัน

๏ สินค้าที่แสดง ราคารวมแวทแล้ว
๏ สินค้าที่แสดง ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

B2B

Special Price

ท้าให้ลอง เช็คราคาโครงการกับเรา ผ่านแชท

ราคาโครงการ

Shoppinghomesmart.me เห็นถึงความสำคัญของโครงการหมู่บ้าน และผู้รับเหมา เพราะว่าจากซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างที่มีราคาสูง หรือส่วนลดน้อย ทางเราจึงหาวิธีการในการสั่งซื้อสินค้าราคาโรงงาน เพื่อแบ่งเบาโครงการ และผู้รับเหมา ทำให้มีกำไรมากขึ้นและทางเรายังมีบริการถอดแบบหลังคารูปทรงต่าางๆ เช่น เพิงหมาแหงน ทรงผีเสื้อ ทรงจั่ว ทรงปั้นหยา เป็นต้น ให้กับโครงการ และผู้รับเหมา นั้นทำงานรวดเร็วมากขึ้น Shoppinghomesmart.me

เช็คราคาโครงการกับเรา

ผ่านแชท หรือสแกนได้เลย