ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปูนเขียว

฿103.00

สั่งซื้อหรือสอบถามสินค้า
โทร : 062 820 2999 (ตาล)

HOMESMART@HOMESMART.me
หมวดหมู่: ,

ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปูนเขียว

   ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ (ปูนเขียว)เป็นปูนซีเมนต์ที่ได้จากการผสมวัสดุเฉื่อย เช่น ทราย หรือหินปูน และอื่นๆ กับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนดในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2550
  ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ (สีเขียว) มีคุณสมบัติง่ายต่อการใช้งานและเหมาะในการใช้ผลิตโอ่ง ถนนทางเท้า งานวงบ่อ และงานคอนกรีตขนาดเล็กทั่วไปที่ไม่ต้องการกำลังอัดสูง ฯลฯ นอกจากนี้ ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ (สีเขียว) ยังมีคุณสมบัติยืดหดตัวน้อยไม่ทำให้เกิดรอยแตกร้าวแก่ อาคาร จึงเหมาะสม ที่จะใช้ในงานก่อและฉาบได้ดี

ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปูนเขียว

ข้อกำหนดคุณภาพ ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปูนเขียว

คุณสมบัติการใช้งานปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปูนเขียว (tpi)

 • ยืดหดตัวน้อย
 • ไม่ทำให้เกิดรอยแตกร้าว
 • ใช้ในงานก่อและฉาบได้ดี

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะสำหรับในการใช้ผลิตโอ่ง ถนนทางเท้า งานวงบ่อ และงานคอนกรีตขนาดเล็กทั่วไปที่ไม่ต้องการกำลังอัดสูง

 

ข้อดีและข้อเสียของปูน tpi เขียว

ข้อดีของปูน tpi เขียว

 • ราคาถูก
 • หาซื้อง่าย
 • ใช้งานง่าย
 • เหมาะสำหรับงานก่อ ฉาบ และงานคอนกรีตที่ไม่ต้องการกำลังอัดสูง

ข้อเสียของปูน tpi เขียว

 • กำลังอัดไม่สูง
 • ไม่เหมาะสำหรับงานโครงสร้าง
 • มีโอกาสแตกร้าวได้ง่าย

วิธีการใช้งาน ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปูนเขียว

สำหรับงานฉาบ

 • ทำความสะอาดผิวผนังที่จะฉาบให้สะอาด และรดย้ำผนังให้ชุ่ม
 • ผสมปูน TPI 1 ถุงต่อทรายละเอียด 8-9 บุ้งกี๋ (อัตราส่วน 1:2.25 โดยปริมาตร)
 • เติมน้ำสะอาดในส่วนผสมที่เหมาะสม ทิ้งไว้สักครู่ แล้วผสมปูนให้เข้ากันดี

สำหรับงานก่อ

 • ผสมปูน TPI 1 ถุงต่อทรายทราบ 5-7 บุ้งกี๋ (อัตราส่วน 1:1.75 โดยปริมาตร)
 • เติมน้ำสะอาดในส่วนผสมที่เหมาะสม ทิ้งไว้สักครู่ แล้วผสมปูนให้เข้ากันดี
 • นำไปใช้ก่ออิฐมอญหรืออิฐบล็อกตามขั้นตอนการก่อทั่วไป

สำหรับงานคอนกรีตทั่วไป

 • ผสมปูน TPI 1 ถุงกับทรายหยาบและหิน ในอัตราส่วน 1:2:4 โดยปริมาตร (หากผสมด้วยมือ ให้ผสมปูน TPI กับทรายก่อน แล้วจึงผสมหินตาม จนส่วนผสมเข้ากันดี)

วัตถุดิบสำคัญสำหรับสูตรผสมปูนเทพื้น

1.ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์คือวัตถุดิบที่สำคัญมากๆ เพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความแข็งแรงของพื้นที่ และโครงสร้างต่างๆ ภายในบ้าน โดยสิ่งที่ต้องคำนึงก็คือการเลือกปูนซีเมนต์ที่ได้มาตรฐาน และเลือกประเภทให้เหมาะกับการใช้งาน ซึ่งในงานก่ออิฐ ฉาบ และพื้น ควรเลือกเป็นปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ เพราะเป็นประเภทที่ถูกคิดค้นมาเพื่องานเหล่านี้โดยเฉพาะ

2.ทราย

ทราย เป็นวัตถุดิบส่วนถัดมาที่เป็นตัวเสริมความแข็งแรงของปูนซีเมนต์ โดยจะต้องเลือกใช้ทรายที่มีแหล่งกำเนิดจากแม่น้ำ ต้องมีคุณภาพดี ไม่ละเอียดหรือหยาบเกินไป และต้องเป็นทรายที่มีความสะอาดปราศจากฝุ่นหรือส่วนประกอบของดินมากเกินไป ด้วยปัจจัยเหล่านี้จะทำให้ปูนที่ถูกผสมด้วยทรายสามารถใช้งานได้ง่ายมากขึ้นและมีความแข็งแรงแบบที่ควรจะเป็น

3.หินปูน

หินปูน เป็นหินที่ได้รับความนิยมในการนำมาผสมปูนซีเมนต์เพื่อช่วยเสริมความแข็งแรง ทำให้เนื้อปูนยืดเกาะได้ดี โดยลักษณะของหินปูนที่นำมาใช้จะต้องมีความสะอาด ไม่ฝุ่นและดินติดมามากเกินไปไม่ผุกร่อน มีขนาดเม็ดหินที่พอเหมาะพอดีและมีขนาดไล่ๆ กัน

4.น้ำ

น้ำที่นำมาใช้ควรเป็นน้ำสะอาดที่มีค่าความเป็นกลางมากที่สุด เป็นน้ำประปาหรือน้ำบาดาลก็ได้ โดยห้ามใช้น้ำกร่อยและน้ำทะเลมาผสมปูนเพื่อทำเป็นคอนกรีตเด็ดขนาด เพราะมีผลทำให้ตะแกรงเหล็กที่เป็นโครงสร้างของพื้นขึ้นสนิม และผุกร่อนได้ ซึ่งส่งผลต่อความแข็งแรงของพื้นอีกด้วย

วิธีผสมปูน tpi เขียว

อุปกรณ์

 • ปูนซีเมนต์ผสม (ปูนเขียว)
 • ทราย
 • หิน (สำหรับงานคอนกรีต)
 • น้ำ
 • ถังผสม
 • จอบ
 • ไม้พาย
 • เครื่องผสมปูน (ถ้ามี)

อัตราส่วนการผสม

 • งานก่ออิฐ : ปูนเขียว 1 ถุง : ทราย 3-4 บุ้งกี๋
 • งานฉาบปูน : ปูนเขียว 1 ถุง : ทราย 4-5 บุ้งกี๋
 • งานคอนกรีต : ปูนเขียว 1 ถุง : ทราย 2 บุ้งกี๋ : หิน 4 บุ้งกี๋

หมายเหตุ: อัตราส่วนการผสมอาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับชนิดของงานและยี่ห้อของปูนซีเมนต์ ควรอ่านคำแนะนำบนกระสอบปูนก่อนใช้งาน

วิธีผสม

 1. เทปูนซีเมนต์ลงในถังผสม
 2. เททรายลงไปผสมกับปูนซีเมนต์ คนให้เข้ากัน
 3. เติมหิน (สำหรับงานคอนกรีต) ลงไปผสม คนให้เข้ากัน
 4. ค่อยๆ เติมน้ำลงไปทีละน้อย คนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ห้ามเติมน้ำมากเกินไป ปูนจะเหลวและไม่แข็งแรง
 5. ทิ้งส่วนผสมไว้สักครู่ให้ปูนดูดซับน้ำ
 6. ผสมปูนอีกครั้งก่อนใช้งาน

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อปูนเขียว

 • ประเภทงาน: ปูนเขียวมีหลายประเภท เช่น ปูนเขียวก่อฉาบ ปูนเขียวเทคอนกรีต ควรเลือกประเภทให้เหมาะสมกับงาน
 • กำลังอัด: ปูนเขียวมีกำลังอัดแตกต่างกัน ควรเลือกกำลังอัดให้เหมาะสมกับงาน
 • มาตรฐาน: ควรเลือกซื้อปูนเขียวที่มีมาตรฐาน มอก. 80-2550
 • ยี่ห้อ: เลือกซื้อปูนเขียวจากยี่ห้อที่เชื่อถือได้
 • ราคา: เปรียบเทียบราคาก่อนซื้อ

ข้อควรระวังและหมายเหตุ

 • ควรเก็บปูนในที่แห้ง โดยปกปิดกองปูนด้วยวัสดุกันน้ำและกันความชื้นได้ดี
 • หลังจากการผสมแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง
 • สำหรับงานคอนกรีต ระยะเวลาการถอดแบบให้ใช้มาตรฐานของปูนซีเมนต์ผสม

การเก็บรักษาปูนซีเมนต์

 • การเตรียมสถานที่เก็บปูนซีเมนต์ ให้มีหลังคาคลุม และมีผนังทั้ง 4 ด้าน เพื่อป้องกันความชื้นจากภายสภาพอากาศภายนอกที่มาทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์ที่ก่อให้เกิดการแข็งตัว
 • เตรียมฐานมารองให้ปูนซีเมนต์ยกสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1 ฟุต เพื่อป้องกันความชื้น และน้ำที่ไหลมาจากบริเวณโดยรอบ เช่น น้ำฝน อาจจะใช้เป็นไม้ หรือพาเลท ก็ได้
 • ควรวางปูนซีเมนต์กองซ้อนกันประมาณ 5 ชั้น และวางสลับแนวขางอีก 5 ชั้น
 • ควรแยก และจัดเรียงประเภทของปูนซีเมนต์ที่ต้องนำไปใช้ก่อน และเรียงตามความเก่า-ใหม่
 • ควรวางกองให้อยู่ห่างจากผนังประมาณ 1 เมตร
 • หากมีความจำเป็นต้องเก็บกลางแจ้ง ควรหาไม้มาทำเป็นฐานรองเพื่อไม่ให้ปูนซีเมนต์สำผัสกับพื้นโดยตรง และใช้พลาสติก หรือผ้าใบมาคลุมเพื่อกันความชื้น น้ำค้าง และน้ำฝน

สามารถดูสินค้าในหมวด ปูน ตราทีพีไอ เพิ่มเติมได้โดย คลิกลิ้งค์ 
สามารถติดตามข่าวสินค้าจากเราได้ Fanpage: HOMESMART.ME

น้ำหนัก 50 กก.
ยี่ห้อ

ตราทีพีไอ

เฉดสี

รุ่น

พื้นผิว

ประเภทวัสดุ

ลวดลาย

ประเภทปูน

ปูนซีเมนต์

การใช้งานปูน

งานก่อ