ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนแดง 299 ทีพีไอ

฿120.00

สั่งซื้อหรือสอบถามสินค้า
โทร : 062 820 2999 (ตาล)

HOMESMART@HOMESMART.me
หมวดหมู่: ,

ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนแดง 299 ทีพีไอ

   ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนแดง 299 ทีพีไอ เป็นปูนซีเมนต์สูตรใหม่ เพิ่มความแข็งแรง ได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดยใช้นาโนเทคโนโลยีร่วมกับการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิต มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มอก.2594-2556 และ ASTMC1157 TYPE GU
  ปูนแดง 299 ตราทีพีไอ เป็นปูนซีเมนต์สูตรใหม่ที่ถูกคิดค้น และพัฒนา ภายใต้แนวความคิดของปูนชีเมนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงร่วมกับการใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้สูงถึง 5- 10% เทียบกับปูนชีเมนต์ปอร์ตแลนด์ โดยยังมีคุณภาพ และประสิทธิภาพในการใช้งานเทียบเท่า หรือสูงกว่าปูนชีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 โดยเฉพาะคุณสมบัติที่สำคัญด้านความต้านแรงอัด (Compressive Strength) ในทุกช่วงอายุผลิตโดยใช้ครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง ควมคุมคุณภาพโดยระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสม่ำเสมอ มีจำหน่ายทั้งแบบถุง 50 กิโลกรัม และแบบผงพร้อมระบบจัดส่งที่รวดเร็ว

คุณสมบัติการใช้งานปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนแดง 299 ทีพีไอ

 • ปูนสำหรับโครงสร้างทุกประเภท
 • มีความแข็งแกร่งสูงกำลังอัดดี
 • ใช้สำหรับงานคอนกรีตต่างๆ
 • แข็งแรง ทนทาน คงทน
 • ปูนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตการใช้งาน

   เหมาะสำหรับใช้กับงานโครงสร้างบ้านพักอาศัยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทุกชนิด ในส่วนของงานฐานราก เสา คาน พื้นงานหล่อคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง งานคอนกรีตทั่วไป สะพาน ถนนและผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงประเภทต่างๆ ให้ความแข็งแรง ทนทาน ลดการแตกร้าวและหลุดล่อนได้ดีกว่าปูนโครงสร้างแบบเดิม อีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly Product) เพื่ออนาคตที่ดีและยั่งยืนกับสังคมไทย

ข้อกำหนดคุณภาพ

วัตถุดิบสำคัญ สำหรับสูตรผสมปูนเทพื้น

1.ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์คือวัตถุดิบที่สำคัญมากๆ เพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความแข็งแรงของพื้นที่ และโครงสร้างต่างๆ ภายในบ้าน โดยสิ่งที่ต้องคำนึงก็คือการเลือกปูนซีเมนต์ที่ได้มาตรฐาน และเลือกประเภทให้เหมาะกับการใช้งาน ซึ่งในงานก่ออิฐ ฉาบ และพื้น ควรเลือกเป็นปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ เพราะเป็นประเภทที่ถูกคิดค้นมาเพื่องานเหล่านี้โดยเฉพาะ

2.ทราย

ทราย เป็นวัตถุดิบส่วนถัดมาที่เป็นตัวเสริมความแข็งแรงของปูนซีเมนต์ โดยจะต้องเลือกใช้ทรายที่มีแหล่งกำเนิดจากแม่น้ำ ต้องมีคุณภาพดี ไม่ละเอียดหรือหยาบเกินไป และต้องเป็นทรายที่มีความสะอาดปราศจากฝุ่นหรือส่วนประกอบของดินมากเกินไป ด้วยปัจจัยเหล่านี้จะทำให้ปูนที่ถูกผสมด้วยทรายสามารถใช้งานได้ง่ายมากขึ้นและมีความแข็งแรงแบบที่ควรจะเป็น

3.หินปูน

หินปูน เป็นหินที่ได้รับความนิยมในการนำมาผสมปูนซีเมนต์เพื่อช่วยเสริมความแข็งแรง ทำให้เนื้อปูนยืดเกาะได้ดี โดยลักษณะของหินปูนที่นำมาใช้จะต้องมีความสะอาด ไม่ฝุ่นและดินติดมามากเกินไปไม่ผุกร่อน มีขนาดเม็ดหินที่พอเหมาะพอดีและมีขนาดไล่ๆ กัน

4.น้ำ

น้ำที่นำมาใช้ควรเป็นน้ำสะอาดที่มีค่าความเป็นกลางมากที่สุด เป็นน้ำประปาหรือน้ำบาดาลก็ได้ โดยห้ามใช้น้ำกร่อยและน้ำทะเลมาผสมปูนเพื่อทำเป็นคอนกรีตเด็ดขนาด เพราะมีผลทำให้ตะแกรงเหล็กที่เป็นโครงสร้างของพื้นขึ้นสนิม และผุกร่อนได้ ซึ่งส่งผลต่อความแข็งแรงของพื้นอีกด้วย

วิธีการผสมปูนเทพื้น มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

 1. เริ่มผสมด้วยอัตราส่วนทราย 2 ส่วน ปูน 1 ส่วน โดยผสมให้เข้ากันด้วยการสับไปมาด้วยอุปกรณ์ฉาบ
 2. ค่อยๆ เติมน้ำลงไปแล้วผสมให้เข้ากัน 
 3. จากนั้นให้เติมหินปูนลงไปทั้งหมด 4 ส่วนโดนเริ่มเติมทีละ 1 ส่วน เพื่อให้ผสมกันได้ง่าย
 4. เมื่อใส่ครบทั้งหมด 4 อย่างแล้วให้ผสมจนเข้ากัน แล้วนำไปเทพื้นได้ตามต้องการ
ข้อควรระวังของการใช้ปูนก็คือหลังจากผสมเสร็จต้องใช้ให้หมดภายใน 30 นาที เพื่อไม่ให้ปูนที่ผสมเป็นคอนกรีตแข็งตัวจนเกินไป และอาจใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ข้อควรระวังและหมายเหตุในการเทปูน

 • ควรเก็บปูนในที่แห้ง โดยปกปิดกองปูนด้วยวัสดุกันน้ำและกันความชื้นได้ดี
 • หลังจากการผสมแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง
 • ไม่ควรเติมน้ำเพิ่มเพราะอาจทำให้คุณภาพและกำลังอัดของคอนกรีตลดลง
 • สำหรับงานคอนกรีต ระยะเวลาการถอดแบบให้ใช้มาตรฐานของปูนซีเมนต์ผสม
 • ไม่ควรเก็บปูนซีเมนต์นานเกิน 2 เดือน และหากเป็นหน้าฝนไม่ควรเกิน 1 เดือน
 • อากาศร้อน ลมแรงจะทำให้คอนกรีตแข็งและแห้งเร็วเกินไป
 • ควรเทคอนกรีตในครั้งเดียวไม่ควรทิ้งช่วงในการเท

การเก็บรักษาปูนซีเมนต์

 • การเตรียมสถานที่เก็บปูนซีเมนต์ ให้มีหลังคาคลุม และมีผนังทั้ง 4 ด้าน เพื่อป้องกันความชื้นจากภายสภาพอากาศภายนอกที่มาทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์ที่ก่อให้เกิดการแข็งตัว
 • เตรียมฐานมารองให้ปูนซีเมนต์ยกสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1 ฟุต เพื่อป้องกันความชื้น และน้ำที่ไหลมาจากบริเวณโดยรอบ เช่น น้ำฝน อาจจะใช้เป็นไม้ หรือพาเลท ก็ได้
 • ควรวางปูนซีเมนต์กองซ้อนกันประมาณ 5 ชั้น และวางสลับแนวขางอีก 5 ชั้น
 • ควรแยก และจัดเรียงประเภทของปูนซีเมนต์ที่ต้องนำไปใช้ก่อน และเรียงตามความเก่า-ใหม่
 • ควรวางกองให้อยู่ห่างจากผนังประมาณ 1 เมตร
 • หากมีความจำเป็นต้องเก็บกลางแจ้ง ควรหาไม้มาทำเป็นฐานรองเพื่อไม่ให้ปูนซีเมนต์สำผัสกับพื้นโดยตรง และใช้พลาสติก หรือผ้าใบมาคลุมเพื่อกันความชื้น น้ำค้าง และน้ำฝน

สามารถดูสินค้าในหมวด ปูน ตราทีพีไอ เพิ่มเติมได้โดย คลิกลิ้งค์ 
สามารถติดตามข่าวสินค้าจากเราได้ Fanpage: HOMESMART.ME

น้ำหนัก 50 กก.
ยี่ห้อ

ตราทีพีไอ

เฉดสี

รุ่น

พื้นผิว

ประเภทวัสดุ

ลวดลาย

ประเภทปูน

ปูนซีเมนต์

การใช้งานปูน

งานโครงสร้าง