ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนดำ ประเภท 3 ทีพีไอ

สั่งซื้อหรือสอบถามสินค้า
โทร : 062 820 2999 (ตาล)

HOMESMART@HOMESMART.me
หมวดหมู่: ,

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนดำ ประเภท 3 ทีพีไอ

   ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนดำ ประเภท 3 ทีพีไอ เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ที่ให้กำลังอัดเร็วในระยะเวลาสั้น (HIGH EARLY STRENGHT PORTLAND CEMENT) ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก. 15-2562 ประเภทสาม และมาตรฐานอเมริกัน ASTM C-150 TYPE 3
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 ตราทีพีไอ (สีดำ) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทนี้จะมีความละเอียดที่มาก ส่งผมให้เกิดการแข็งตัว และรับแรงได้เร็วกว่าปูนซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เหมาะที่จะนำไปใช้กับงานคอนกรีตที่ต้องการให้รับน้ำหนักและถอดแบบได้รวดเร็ว ใช้ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงทุกประเภท เช่น เสาเข็ม แผ่นพื้น คาน เสาไฟฟ้า ฯลฯ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนดำ ประเภท 3 ทีพีไอ

คุณสมบัติการใช้งานปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนดำ ประเภท 3 ทีพีไอ

 • ให้กำลังอัดเร็วในระยะสั้น
 • รับน้ำหนักและถอดแบบได้รวดเร็ว

ขอบเขตในการใช้งาน

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนดำ ประเภท 3 ทีพีไอเหมาะที่จะนำไปใช้กับงานคอนกรีตที่ต้องการให้รับน้ำหนักและถอดแบบได้รวดเร็ว ใช้ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงทุกประเภท เช่น เสาเข็ม แผ่นพื้น คาน เสาไฟฟ้า ฯลฯ

ข้อกำหนดคุณภาพ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนดำ ประเภท 3 ทีพีไอ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ปูนปอร์ตแลนด์ หรือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เป็นปูนซีเมนต์ประเภทหนึ่งที่นิยมใช้แพร่หลายทั่วโลกในงานก่อสร้าง เป็นส่วนผสมหลักในการผลิตคอนกรีต
ปูนมอร์ตาร์ และปูนสูตรพิเศษประเภทต่างๆ ลักษณะของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เป็นปูนที่มีความละเอียดสูง เป็นผงสีเทาเมื่อผสมกับน้ำ จะเกิดปฏิกิริยาเคมีและแข็งตัว ส่วนผสมหลักของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ คือ หินปูน หินดินดาน ดินลูกรัง และทราย

ประเภทของปูนปอร์ตแลนด์

 • ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1: เหมาะกับงานก่อสร้างทั่วไป เช่น งานคอนกรีตเสริมเหล็กในการทำโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เช่น สะพาน ถนน ท่อระบายน้ำ เป็นต้น
 • ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 2: เหมาะสำหรับการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น การทำ เชื่อนเก็บน้ำ กำแพงกันดิน สะพานท่าเรือ เป็นต้น
 • ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3: ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทนี้จะมีความละเอียดที่มาก ส่งผมให้เกิดการแข็งตัว และรับแรงได้เร็วกว่าปูนซีเมนต์ประเภทที่หนึ่ง จึงเป็นที่นิยมในการนำไปใช้งานที่ต้องการความรวดเร็ว เร่งด่วน และคล่องตัว
 • ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 4: ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทนี้เหมาะกับงานที่ต้องการคุมทั้งความร้อน และปริมาณที่เกิดขึ้นให้ได้น้อยที่สุด หมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนกันน้ำ เพราะสามารถทนทานต่อการแตกร้าวจากความร้อนได้มาก
 • ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 5: เหมาะกับงานที่ต้องการความทนทานต่อซัลเฟตสูง เหมาะกับการใช้งานก่อสร้างที่ต้องสัมผัสกับบริเวณที่มีด่างสูง เช่น ดิน หรือ ทะเล เพราะมีคุณสมบัติในการต้านทานต่อสารที่เป็นด่างได้ดี ระยะเวลาในการแข็งตัวของปูนซีเมนต์ประเภทนี้จะมีความช้าที่สุด

ปัจจัยในการเลือกซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

 • เลือกประเภทของปูนซีเมนต์ให้เหมาะสมกับงาน
 • เลือกปูนซีเมนต์ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ
 • เลือกซื้อจากร้านค้าที่เชื่อถือได้
 • ตรวจสอบสภาพของปูนซีเมนต์ก่อนซื้อ ควร อยู่ในกระสอบที่ปิดสนิท ไม่มีรอยฉีกขาด ไม่ควร มีก้อนแข็งหรือจับตัวเป็นก้อน
 • เลือกซื้อปูนซีเมนต์ที่มีการผลิตไม่เกิน 6 เดือ

วัตถุดิบสำคัญสำหรับสูตรผสมปูนซีเมนต์เทพื้น

1.ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์คือวัตถุดิบที่สำคัญมากๆ เพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความแข็งแรงของพื้นที่ และโครงสร้างต่างๆ ภายในบ้าน โดยสิ่งที่ต้องคำนึงก็คือการเลือกปูนซีเมนต์ที่ได้มาตรฐาน และเลือกประเภทให้เหมาะกับการใช้งาน ซึ่งในงานก่ออิฐ ฉาบ และพื้น ควรเลือกเป็นปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ เพราะเป็นประเภทที่ถูกคิดค้นมาเพื่องานเหล่านี้โดยเฉพาะ

2.ทราย

ทราย เป็นวัตถุดิบส่วนถัดมาที่เป็นตัวเสริมความแข็งแรงของปูนซีเมนต์ โดยจะต้องเลือกใช้ทรายที่มีแหล่งกำเนิดจากแม่น้ำ ต้องมีคุณภาพดี ไม่ละเอียดหรือหยาบเกินไป และต้องเป็นทรายที่มีความสะอาดปราศจากฝุ่นหรือส่วนประกอบของดินมากเกินไป ด้วยปัจจัยเหล่านี้จะทำให้ปูนที่ถูกผสมด้วยทรายสามารถใช้งานได้ง่ายมากขึ้นและมีความแข็งแรงแบบที่ควรจะเป็น

3.หินปูน

หินปูน เป็นหินที่ได้รับความนิยมในการนำมาผสมปูนซีเมนต์เพื่อช่วยเสริมความแข็งแรง ทำให้เนื้อปูนยืดเกาะได้ดี โดยลักษณะของหินปูนที่นำมาใช้จะต้องมีความสะอาด ไม่ฝุ่นและดินติดมามากเกินไปไม่ผุกร่อน มีขนาดเม็ดหินที่พอเหมาะพอดีและมีขนาดไล่ๆ กัน

4.น้ำ

น้ำที่นำมาใช้ควรเป็นน้ำสะอาดที่มีค่าความเป็นกลางมากที่สุด เป็นน้ำประปาหรือน้ำบาดาลก็ได้ โดยห้ามใช้น้ำกร่อยและน้ำทะเลมาผสมปูนเพื่อทำเป็นคอนกรีตเด็ดขนาด เพราะมีผลทำให้ตะแกรงเหล็กที่เป็นโครงสร้างของพื้นขึ้นสนิม และผุกร่อนได้ ซึ่งส่งผลต่อความแข็งแรงของพื้นอีกด้วย

วิธีผสมปูนปอร์ตแลนด์

อุปกรณ์

 • ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
 • ทราย
 • หิน
 • น้ำ
 • อุปกรณ์ผสม เช่น จอบ, รถเข็น, เครื่องผสมปูน

ขั้นตอนการผสมปูนปอร์ตแลนด์

 1. เตรียมพื้นที่ เลือกพื้นที่เรียบ สะดวกต่อการผสม และทำความสะอาด
 2. เตรียมวัสดุ ตวงปูนซีเมนต์ ทราย หิน ตามอัตราส่วนที่ต้องการ
 3. ผสมวัสดุแห้ง เทปูนซีเมนต์ ทราย และหิน ลงบนพื้น ผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกัน
 4. เติมน้ำ ค่อยๆ เติมน้ำลงในส่วนผสม คนไปเรื่อยๆ จนเนื้อปูนมีความข้นหนืด พอดีสำหรับการใช้งาน
 5. ผสมต่อ ผสมปูนต่ออีกประมาณ 2-3 นาที ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อปูนมีความ เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีก้อน
 6. ใช้งาน นำปูนที่ผสมเสร็จไปใช้งาน

อัตราส่วนผสม

 • งานคอนกรีตทั่วไป : ปูน : ทราย : หิน = 1 : 2 : 4
 • งานคอนกรีตเสริมเหล็ก : ปูน : ทราย : หิน = 1 : 1.5 : 3
 • งานคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป : ปูน : ทราย : หิน = 1 : 1 : 2

หมายเหตุ

 • ควรเก็บปูนในที่แห้ง โดยปกปิดกองปูนด้วยวัสดุกันน้ำและกันความชื้นได้ดี
 • หลังจากการผสมแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง
 • สำหรับงานคอนกรีต ระยะเวลาการถอดแบบให้ใช้มาตรฐานของปูนซีเมนต์ผสม
 • ไม่ควรผสมปูนซีเมนต์กับน้ำมากเกินไป เพราะจะทำให้เนื้อปูนเหลว
 • อัตราส่วนการผสมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน
 • ควรใช้น้ำสะอาดในการผสมปูน

การเก็บรักษาปูนซีเมนต์

 • การเตรียมสถานที่เก็บปูนซีเมนต์ ให้มีหลังคาคลุม และมีผนังทั้ง 4 ด้าน เพื่อป้องกันความชื้นจากภายสภาพอากาศภายนอกที่มาทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์ที่ก่อให้เกิดการแข็งตัว
 • เตรียมฐานมารองให้ปูนซีเมนต์ยกสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1 ฟุต เพื่อป้องกันความชื้น และน้ำที่ไหลมาจากบริเวณโดยรอบ เช่น น้ำฝน อาจจะใช้เป็นไม้ หรือพาเลท ก็ได้
 • ควรวางปูนซีเมนต์กองซ้อนกันประมาณ 5 ชั้น และวางสลับแนวขางอีก 5 ชั้น
 • ควรแยก และจัดเรียงประเภทของปูนซีเมนต์ที่ต้องนำไปใช้ก่อน และเรียงตามความเก่า-ใหม่
 • ควรวางกองให้อยู่ห่างจากผนังประมาณ 1 เมตร
 • หากมีความจำเป็นต้องเก็บกลางแจ้ง ควรหาไม้มาทำเป็นฐานรองเพื่อไม่ให้ปูนซีเมนต์สำผัสกับพื้นโดยตรง และใช้พลาสติก หรือผ้าใบมาคลุมเพื่อกันความชื้น น้ำค้าง และน้ำฝน

ข้อควรระวังในการใช้งานปูนซีเมนต์

1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสตรงๆ 

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับปูนซีเมนต์ตรงๆ รวมไปถึงต้องระมัดระวังไม่ให้ปูนซีเมนต์เข้าปากหรือตาด้วย ไม่ว่าจะเป็นผงปูนหรือปูนที่เปียกชื้นก็ตาม หากปูนซีเมนต์สัมผัสกับผิวหนังจะทำให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรง เนื่องจากปูนซีเมนต์จะทำลายผิวหนังชั้นนอกและผิวหนังชั้นใน และก่อให้เกิดแผลไหม้พุพองได้ แนะนำให้รีบล้างออกให้เร็วที่สุด

ถ้าปูนซีเมนต์กระเด็นเข้าตา แม้เพียงเล็กน้อยหรือเป็นเพียงเศษฝุ่นก็ตาม อาจจะเกิดบาดแผลที่กระจกตาได้ ควรล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที นานอย่างน้อย 15 นาที และรีบไปพบจักษุแพทย์โดยด่วน ส่วนกรณีที่ปูนซีเมนต์เข้าไปในปากของเราแล้ว จะเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย ให้ดื่มน้ำตามมากๆ ห้ามอาเจียน และไปพบแพทย์โดยด่วนเช่นกัน

2. ควรสวมเสื้อผ้ามิดชิด

ความอันตรายจากการสัมผัสกับปูนซีเมนต์ตามที่เราได้บอกไป ส่งผลให้ช่างปูน ช่างคอนกรีต และช่างก่อสร้างต้องสวมเสื้อผ้าอย่างมิดชิด เพื่อให้แน่ใจว่าปูนซีเมนต์ที่กระเด็นมาโดน จะไม่สามารถแทรกซึมผ่านเข้ามาโดนผิวหนังได้ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ถุงมือกันน้ำ รองเท้าบูท หรือแว่นตานิรภัยล้วนช่วยปกป้องร่างกายทั้งสิ้น

3. อันตรายต่อทางเดินหายใจ

ผงปูนซีเมนต์อาจโดนลมพัดและปลิวเข้าไปในทางเดินหายใจของคุณได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการระคายเคืองในเยื่อบุโพรงจมูกและทางเดินหายใจ ซึ่งอาจทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ อย่างโรคหอบหืด หรือโรคถุงลมโป่งพอง เป็นต้น แม้จะเป็นการสูดดมฝุ่นละอองเพียงแค่น้อยนิดก็ตามหากรู้สึกว่าได้มีการสูดดมผงปูนซีเมนต์เข้าไป แนะนำให้ไปสูดอากาศในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกก่อน หากพบว่ายังไม่ดีขึ้น หรือมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น แสบจมูก จมูกอักเสบ หรือหายใจติดขัด ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด

สามารถดูสินค้าในหมวด ปูนซีเมนต์ ตราทีพีไอ เพิ่มเติมได้โดย คลิกลิ้งค์ 
สามารถติดตามข่าวสินค้าจากเราได้ Fanpage: HOMESMART.ME

น้ำหนัก 50 กก.
ยี่ห้อ

ตราทีพีไอ

เฉดสี

รุ่น

พื้นผิว

ประเภทวัสดุ

ลวดลาย

ประเภทปูน

ปูนซีเมนต์

การใช้งานปูน

งานโครงสร้าง