กาวซีเมนต์ ชนิดแรงยึดเกาะสูง M501 ขนาด 20 กก.

สั่งซื้อหรือสอบถามสินค้า

โทร : 062 751 0005 (มายด์)
: 063 437 8202 (แน็ค)
: 063 484 7848 (อุ้ม)
: 064 794 2435 (นินิว)
: 097 269 5068 (ข้าวฟ้าง)
: 064 608 8880 (เต็มเต็ม)
: 095 510 0237 (น้ำหวาน)

HOMESMART@HOMESMART.me
หมวดหมู่: ,

กาวซีเมนต์ ชนิดแรงยึดเกาะสูง M501 ขนาด 20 กก.

   กาวซีเมนต์ ชนิดแรงยึดเกาะสูง M501 ขนาด 20 กก. ปูนกาวสำหรับติดกระเบื้องที่มีความยืดหยุ่น ปูพื้นหรือปูผนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีแรงยึดเกาะสูงพิเศษ สามารถยึดเกาะบนผิวคอนกรีตมันและกระเบื้องเดิมที่ไม่ดูดซึมน้ำได้ มีเวลาในการใช้งานหลังผสมและระยะเวลาในการตกแต่งกระเบื้องได้นาน สะดวกต่อการใช้งาน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

คุณสมบัติการใช้งาน

 • เหมาะสำหรับ
 • ปูทับกระเบื้องเดิมได้ทุกชนิด
 • โดยไม่ต้องรื้อกระเบื้องเดิมออก
 • แรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ
 • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

ขอบเขตการใช้งาน

    ใช้สำหรับงานปูกระเบื้อง ทั้งกระเบื้องปูพื้นหรือปูผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ใช้ได้กับกระเบื้องทุกชนิด หินอ่อนหรือ หินแกรนิต สามารถปูบนผิวคอนกรีตมัน และปูทับบนผนังกระเบื้องเดิมได้โดยไม่ต้องสกัดออก

วัตถุดิบ

 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และมอก.15-2562
 • หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาด
 • สารเพิ่มคุณภาพ เพิ่มแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ

วิธีการใช้งาน

งานปูกระเบื้อง

 • ทำความสะอาดผนังที่ต้องการจะปูกระเบื้องโดยไม่ให้มีฝุ่น คราบน้ำมัน สี สารเคมี หรือสิ่งซึ่งมีผลต่อการยึดเกาะ กรณีผนังเป็นกระเบื้องเดิม ต้องมั่นใจว่าผนังมีความแข็งแรงมากพอ กระเบื้องยังคงยึดติดแน่น ไม่มีรอยแตกร้าว ถ้าผนังมีคุณสมบัติไม่ดีพอต้องมีการเตรียมผนังด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนการปูกระเบื้อง
 • ผสมปูนกาวกับน้ำสะอาด โดยใช้อัตราส่วน ปูน 1 ถุง (20 กก.) ต่อน้ำ 4 ลิตร ปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
 • ปาดปูนกาวบนพื้นที่ต้องการจะปูกระเบื้องหนาประมาณ 5 มม. จากนั้นใช้เกียงหวีฉาบให้เป็นร่อง ทำมุม 45o กับพื้นผิว
 • ติดกระเบื้องบนผนังหรือพื้นที่เตรียมไว้ กดหรือใช้ค้อนยางเคาะให้แน่น
 • จัดแนวกระเบื้องให้สวยงาม

งานสลัดดอก

 • ทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่ต้องการจะสลัดดอก โดยขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ำ คราบน้ำมัน ฝุ่น และสิ่งที่มีผลต่อการยึดเกาะออกให้หมด กรณีที่ผิวหน้าของ substrate ไม่แข็งแรงพอ ควรมีการสกัดส่วนดังกล่าวออก จนมั่นใจว่าผิวหน้ามีความแข็งแรง หรือเตรียมการด้วยวิธีอื่นที่เหมาะสม (ให้ตรวจสอบการเตรียมผิวโดยการใช้เหล็กขูดที่ผิวหน้า จะต้องไม่มีส่วนที่ยุ่ย หรือส่วนที่สามารถขูดออกด้วยเหล็กได้ง่าย)
 • ผสมปูนกาวกับน้ำสะอาด โดยใช้อัตราส่วน ปูน 1 ถุง (20 กก.) ต่อน้ำ 5 ลิตร ปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ให้เหลือก้อนปูนที่ยังไม่เข้ากับน้ำ
 • สลัดดอกตามขั้นตอนการทำงานของปูนสลัดดอกทั่วไปให้เต็มพื้นที่ โดยให้ได้ความหนาประมาณ 5 มม. ขนาดดอก 3-5 ซม. ระยะห่างระหว่างดอกไม่เกิน 2 cm จากนั้นปล่อยให้ปูนสลัดดอกแห้งตัวเต็มที่อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนการทำงานขั้นต่อไป

หมายเหตุ

 • หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชม.

รายละเอียดการใช้งาน

งานปูกระเบื้อง

ความหนาของปูน

5 มม.

พื้นที่ที่ได้ /ปูน 20 กก.

8-9 ตร.ม.

ปริมาณ/1 ตร.ม.​

2.5 กก.

งานสลัดดอก

พื้นที่ที่ได้ /ปูน 20 กก.​

10 ตร.ม.

ปริมาณ/1 ตร.ม.

2 กก.

สามารถดูสินค้าในหมวด ปูนทีพีไอ เพิ่มเติมได้โดย คลิกลิ้งค์ 
สามารถติดตามข่าวสินค้าจากเราได้ Fanpage: HOMESMART.ME

น้ำหนัก 20 กก.
ยี่ห้อ

ตราทีพีไอ

ประเภทปูน

ปูนซีเมนต์

การใช้งานปูน

กาวซีเมนต์, งานDIY