สีซ่อมแต่ง รุ่นนิวสไตล์ ทิมเบอร์ รัสทีจ เอสซีจี

฿330.00

คุณสมบัติ
น้ำหนัก : 0.25 กก.

อุปกรณ์นี่ เรียกว่า สีแต่งขอบกระเบื้องคอนกรีต เอสซี จีรุ่นนิวสไตล์ หรือ สีซ่อมแต่ง มีความสามารถตกเเต่งซ่อมสีหลังคาให้ กลมกลืนกับผืนหลังคาได้เป็นอย่างดี ใช้ทาเปลี่ยนสีขอบกระเบื้องเศษในแนวรางน้ำ แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี และขอบชายครอบปั้นลมให้เป็นสีเดียวกับกระเบื้องหลังคานิวสไตล์ ทุกรุ้น

คุณสมบัติ
น้ำหนัก : 0.25 กก.

น้ำหนัก 0.25 กก.
ยี่ห้อ

ตราเอสซีจี

รุ่น

รุ่นนิวสไตล์ ทิมเบอร์ ตราเอสซีจี

สีหลังคานิวสไตล์ ทิมเบอร์ ตราเอสซีจี

รุ่นนิวสไตล์ ทิมเบอร์ รัสทีจ สีอัลเดอร์, รุ่นนิวสไตล์ ทิมเบอร์ รัสทีจ สีอีบอนี, รุ่นนิวสไตล์ ทิมเบอร์ รัสทีจ สีโอ๊ค