คอนกรีตแห้ง ทีพีไอ 350 KSC M404 ขนาด 50 กก.

สั่งซื้อหรือสอบถามสินค้า

โทร : 062 751 0005 (มายด์)
: 063 437 8202 (แน็ค)
: 063 484 7848 (อุ้ม)
: 064 794 2435 (นินิว)
: 097 269 5068 (ข้าวฟ้าง)
: 064 608 8880 (เต็มเต็ม)
: 095 510 0237 (น้ำหวาน)

HOMESMART@HOMESMART.me
หมวดหมู่: ,

คอนกรีตแห้ง ทีพีไอ 350 KSC M404 ขนาด 50 กก.

   คอนกรีตแห้ง ทีพีไอ 350 KSC M404 ขนาด 50 กก. ใช้สำหรับงานคอนกรีตบริเวณชายฝั่งทะเล หรือพื้นที่ใกล้เคียงและบริเวณที่มีเกลือซัลเฟตและคลอไรด์สูง เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดย ไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ สามารถรับแรงอัดได้มากกว่า 350 KSC (Cylinder)

คุณสมบัติการใช้งาน

 • ใช้สำหรับงานเสา คาน ตอม่อ
 • รับแรงอัดได้มากกว่า 350 KSC

ขอบเขตการใช้งาน

เหมาะสำหรับงานเสา คาน ตอม่อ

วัตถุดิบ

 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก.15-2562
 • หินบดละเอียด (Limestone Fine) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาด
 • สารเคมีคุณภาพสูง มีคุณสมบัติในการไหลตัวดี ทำให้ปรับระดับพื้นได้ง่ายยิ่งขึ้น

วิธีการใช้งาน

การใช้งาน

 • ผสมปูนสำเร็จรูป M404 1 ถุง (50 กก.) ต่อน้ำ 7-8 ลิตร
 • ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำไปใช้งานตามวิธีการใช้งานคอนกรีตทั่วไป
 • ในกรณีต้องการคอนกรีตที่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม สามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษโดยใช้ร่วมกับสารเพิ่มคุณภาพของคอนกรีตทั่วไปได้ เช่น น้ำยาลดน้ำ, น้ำยาหน่วง ฯลฯ โดยอัตราส่วนผสมและวิธีการใช้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเพิ่มคุณภาพแต่ละชนิด หรือสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

หมายเหตุ

 • กรณีงานเทขนาดใหญ่ ให้ผสมหิน ½” หรือ ¾” ที่สะอาด (เป็นไปตาม ASTM C33) จำนวน 30 กก. ต่อปูน 1 ถุง (50 กก.)

การผสมด้วยมือ

 • นำปูนสำเร็จรูป M404 ใส่ในกระบะแล้วผสมน้ำโดยการชั่งตวงตามอัตราส่วนผสม ปูนสำเร็จรูป 1 ถุง 50 กก. ต่อน้ำ 7-8 ลิตร หรือ 7-8 กก. ตามที่กำหนด ใช้จอบผสมปูนสำเร็จรูปกับน้ำให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ให้เหลือก้อนปูนที่ยังไม่เข้ากับน้ำ (ในกรณีผสมหินขนาด 1/2” หรือ 3/4” เพิ่ม ให้ผสมหิน 30 กก. ต่อปูนสำเร็จ 1 ถุง)

การผสมด้วยเครื่อง

 • นำปูนสำเร็จรูป M404ใส่ในเครื่องผสมคอนกรีต แล้วผสมน้ำโดยการชั่งตวงตามอัตราส่วนผสมปูนสำเร็จรูป 1 ถุง 50 กก. ต่อน้ำ 7-8 ลิตร หรือ 7-8 กก. ตามที่กำหนด ผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ให้เหลือก้อนปูนที่ยังไม่เข้ากับน้ำ (ในกรณีผสมหินขนาด 1/2” หรือ 3/4” เพิ่ม ให้ผสมหิน 30 กก. ต่อปูนสำเร็จ 1 ถุง)
 • ทำการคลุกเคล้าส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียว ปรับความข้นเหลวตามความเหมาะสม โดยไม่เกินข้อกำหนดของผู้ผลิต แล้วนำไปใช้งานตามวิธีการใช้งานคอนกรีตนั้นๆ
 • ในกรณีต้องการคอนกรีตที่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม สามารถเพิ่มสารคุณสมบัติพิเศษโดยใช้เร่วมกับสารเพิ่มคุณภาพของคอนกรีตทั่วไปได้ เช่น น้ำยาลดน้ำ น้ำยาหน่วง ฯลฯ โดยอัตราส่วนผสมและวิธีการใช้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเพิ่มคุณภาพแต่ละชนิด
 • หลังจากเทคอนกรีตแล้วเสร็จและอยู่ในระยะกำลังก่อตัว จะต้องป้องกันคอนกรีตนั้นจากอันตรายต่างๆที่อาจเกิดจากแสงแดด ลมแห้ง ฝน น้ำไหล การเสียดสี และจากการบรรทุกน้ำหนักเกินสมควร จะต้องรักษาให้ชื้นต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน โดยวิธีคลุมกระสอบ หรือผ้าใบเปียก หรือขังน้ำ หรือพ่นน้ำ หรือโดยวิธีที่เหมาะสมอื่นๆ ตามที่วิศวกรผู้ควบคุมงานเห็นชอบ

ข้อควรระวัง

 • หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชม.
 • ปูนสำเร็จรูปควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่ร้อนและปกปิดให้มิดชิด หลีกเลี่ยงการขนย้ายในขณะที่ฝนตก หรือขนย้ายผ่านบริเวณที่มีละอองน้ำ บริเวณที่เก็บจะต้องไม่สกปรก หรือวางโดยตรงกับพื้นดิน ต้องไม่มีความชื้นที่จะก่อให้เกิดตะไคร่น้ำหรือเชื้อราได้ จัดกองเก็บในที่มีหลังคาคลุม สามารถป้องกันแดดและฝนได้ ปราศจากความเปียกชื้นและจัดเก็บตามกรรมวิธีของผู้ผลิต
 1. คอนกรีตแห้งทีพีไอ 350 KSC (by Cylinder ) M404งานเสา คาน ตอม่อคอนกรีตแห้งมารีนทนซัลเฟตทีพีไอ 350 KSC (by Cylinder) M404Sสำหรับงานเสา คาน ตอม่อ บริเวณชายฝั่งทะเลหรือพื้นที่ใกล้เคียง

สามารถดูสินค้าในหมวด ปูนทีพีไอ เพิ่มเติมได้โดย คลิกลิ้งค์ 
สามารถติดตามข่าวสินค้าจากเราได้ Fanpage: HOMESMART.ME

น้ำหนัก 50 กก.
ยี่ห้อ

ตราทีพีไอ

ประเภทปูน

ปูนสำเร็จรูป

การใช้งานปูน

งานเท