กาวซีเมนต์อินทรีมอร์ตาร์ 44 ไทล์ฟิกซ์ โปรเฟล็กซ์

สั่งซื้อหรือสอบถามสินค้า
โทร : 062 820 2999 (ตาล)

HOMESMART@HOMESMART.me
หมวดหมู่: ,

กาวซีเมนต์อินทรีมอร์ตาร์ 44 ไทล์ฟิกซ์ โปรเฟล็กซ์

สำหรับปูกระเบื้องทั่วไป เช่น กระเบื้องดินเผา กระเบื้องเซรามิค หินอ่อน หินแกรนิต กระเบื้องพอร์ซเลน งานปูกระเบื้องพื้นและกระเบื้องผนัง

คุณสมบัติพิเศษ

 • กาวซีเมนต์เนื้อเหนียว ปู่ง่าย
 • ไม่ต้องแซ่กระเบื้องในน้ำก่อนปู
 • มีระยะปรับแต่งกระเบื้องที่เหมาะสม
 • ได้มาตรฐาน มอก.2703-2559 กาวซีเมนต์ชั้นคุณภาพทั่วไป
 • เพิ่มสารยึดเกาะพิเศษทำให้กระเบื้องติดแน่น ไม่หลุดร่อน แม้ปูบนผิวเรียบ

ลักษณะการใช้งาน

 • ปูกระเบื้องได้ทั้ง กระเบื้องดูดซึมน้ำสูง กระเบื้องดูดซึมน้ำปานกลาง และกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ ปูกระเบื้องพื้นและผนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 • ปูกระเบื้องขนาดใหญ่สุดถึง 80×80 เซนติเมตร สำหรับภายในอาคารและเล็กกว่า 80×80 เซนติเมตร สำหรับภายนอกอาคาร
 • ปูหินอ่อน หินแกรนิต เฉพาะภายในอาคาร

ขนาดบรรจุ

 • ขนาด 20 กิโลกรัม

วิธีการใช้งาน

อัตราส่วนผสม

 • กาวซีเมนต์อินทรีมอร์ตาร์ 44 ไทล์ฟิกซ์ โปรเฟล็กซ์ 1 ถุง (20 กิโลกรัม ) ต่อน้ำ 5.1-5.3 ลิตร หรือ กาวชีเมนต์ 2.7-2.8 ส่วน ต่อน้ำสะอาด 1 ส่วน (กาวซีเมนต์ที่ผสมน้ำแล้วสามารถใช้งานได้ภายใน 3 ชั่วโมง ควรเก็บให้พ้นแสงแตตและความร้อน)

การเตรียมพื้นผิว

 1. ปรับพื้นหรือผนังที่จะปูกระเบื้องให้ได้ระดับ ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น น้ำมัน สี เศษปูน และสิ่งแปลกปลอม
 2. บ่มพื้นผิวโดยการพรมน้ำ ระวังอย่าให้มีน้ำขัง
 3. กรณีบริเวณทำงานเป็นพื้นที่เปี๊ยก เช่น ห้องน้ำ ระเบียง ควรทำระบบกันซึมก่อนปูกระเบื้องเพื่อป้องกันการรั่วซึม
 4. ผนังที่มีสีทาทับเดิมอยู่แล้ว ต้องทำการขัตสีเดิมออกให้หมด
 5. กรณีผิวปูนฉาบใหม่ ควรมีอายุอย่างน้อย 7-14 วัน และคอนกรีตใหม่ควรมีอายุอย่างน้อย 28 วัน

การใช้งาน

 1. ใช้เกรียงหรือเกรียงหวีต้านเรียบปาดกาวชีเมนต์ที่ผสมแล้วลงบนพื้นหรือผนังที่เตรียมไว้ แต่ละครั้งไม่ควรเกิน 1 ตร.ม. หลังจากนั้นใช้ด้านหวีปาดให้เป็นร่องให้ทั่ว
 2. ทำความสะอาดกระเบื้อง ให้ปราศจากฝุ่นและสิ่งแปลกปลอม ห้ามนำกระเบื้องแช่น้ำ
 3. ปาดกาวชีเมนข์บางๆ ที่นหลังกระเบื้องให้ทั่ว เพื่อช่วยลดโพรงอากาศ ชดเชยความโก่งของกระเบื้อง และเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะกับกระเบื้อง
 4. นำกระเบื้องวางบนกาวซีเมนตั จัดกระเบื้องให้ได้แนวและระดับ ใช้ค้อนยางหรือด้ามเกรียงช่วยกตเพื่อไล่อากาศให้กระเบื้องแนบสนิทกับกาวซีเมนต์ไม่เกิดโพรง
 5. กาวชีเมนต์ที่ผสมแล้วควรใช้ให้หมดตามระยะเวลาการใช้งานที่กำหนดไม่ควรเติมน้ำหรือกาวขี้เมนต์เพิ่มเติมในภายหลัง เพื่อปรับความขนเหลวหรือยืดอายุให้ใช้งานต่อได้ ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพลตลง

การบ่มและการใช้งาน

 • ควรปล่อยให้กาวชีเมนต์แห้งตัวประมาณ 24 ชั่วโมง ก่อนทำการยาแนว

การเก็บรักษา

 • ผลิตภัณฑ์อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิตสนิทยังไม่เปิดใช้งานมีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ผลิต โตยเก็บไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทไต้สะวก แห้งไม่ขึ้น

ข้อควรระวัง

 • เก็บผลิตภัณฑ์ในที่ร่ม แท้ง ปราศจากความขึ้น และละออฝุ่น ไม่ปูบนพื้นที่ที่สัมผัสแสงแดดโดยตรง
 • ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นพิษ ไม่ติดไฟ แต่จะมีฤทธิ์เป็นต่าง ควรสวมถุงมือและแว่นตาขณะใช้งาน หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด กรณีที่เข้าตาให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดและรีบพบแพทย์
 • ใช้งานในที่เปิดโล่ง และระบายอากาศไต้ดี
 • งานปูกระเบื้องขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 80×80 เซนติเมตร จำเป็นต้องได้รับการติตตั้งที่ถูกต้องตามคำแนะนำของผู้ผลิตกระเบื้อง แนะนำขนาดเกรียงหวี Square Notch ขนาดไม่ต่ำกว่า 12×12 มิลลิเมตร
 • ควรใช้งานตามคำแนะนำ เพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อมูลทางเทคนิค

คู่มือกาวซีเมนต์อินทรีมอร์ตาร์ 44 ไทล์ฟิกซ์ โปรเฟล็กซ์​ 1
คู่มือกาวซีเมนต์อินทรีมอร์ตาร์ 44 ไทล์ฟิกซ์ โปรเฟล็กซ์​ 2
กาวซีเมนต์ 1 ถุง 20 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 5.1-5.3 ลิตร ปูได้พื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ 5 ตารางเมตร ทั้งนี้ขึ้นกับความหนาของกาวซีเมนต์ ความแอ่นโก่งของพื้นและกระเบื้อง
คู่มือินทรีมอรตาร 45 ไทลฟิกซ พลัสเฟล็กซ 3

ปูกระเบื้องผนัง

 1. ผนังอิฐมอญ/คอนกรีตบล็อก/อิฐมวลเบา
 2. อินทรีมอร์ตาร์ 11 ปูนฉาบทั่วไป/ อินทรีมอร์ตาร์ 13 ปูนฉาบอิฐมวลเบา
 3. อินทรีมอร์ตาร์ 44 ไทล์ฟิกซ์ โปรเฟล็กซ์ ปูนกาวปูกระเบื้อง
 4. กระเบื้องเซรามิค ขนาด ≤ 80 x 80 เซนติเมตร หินอ่อน หินแกรนิต แกรนิตโต้
คู่มือินทรีมอรตาร 45 ไทลฟิกซ พลัสเฟล็กซ 4

ปูกระเบื้องพื้น

 1. พื้นคอนกรีต
 2. อินทรีมอร์ตาร์ 31/32 ปูนเทปรับระดับ
 3. อินทรีมอร์ตาร์ 44 ไทล์ฟิกซ์ โปรเฟล็กซ์ ปูนกาวปูกระเบื้อง
 4. กระเบื้องเซรามิค ขนาด ≤ 80 x 80 เซนติเมตร หินอ่อน หินแกรนิต แกรนิตโต้ 

สามารถดูสินค้าในหมวด ปูนอินทรี เพิ่มเติมได้โดย คลิกลิ้งค์ 
สามารถติดตามข่าวสินค้าจากเราได้ Fanpage: HOMESMART.ME

น้ำหนัก 20 กก.
ยี่ห้อ

ตราอินทรี

ประเภทปูน

กาวซีเมนต์