กาวซีเมนต์อินทรีมอร์ตาร์ 41 ไทล์ฟิกซ์ โปร

สั่งซื้อหรือสอบถามสินค้า
โทร : 062 820 2999 (ตาล)

HOMESMART@HOMESMART.me
หมวดหมู่: ,

กาวซีเมนต์อินทรีมอร์ตาร์ 41 ไทล์ฟิกซ์ โปร

   กาวซีเมนต์อินทรีมอร์ตาร์ 41 ไทล์ฟิกซ์ โปร มีสารยึดเกาะพิเศษทำให้ติดกระเบื้องได้แน่น ไม่หลุดร่อนขณะปูกระเบื้อง ไม่ไหล และมีระยะแห้งตัวที่พอเหมาะสำหรับปรับตำแหน่งของกระเบื้องสามารถปูกระเบื้องโดยไม่ต้องแช่กระเบื้องในน้ำก่อนปู

คุณสมบัติพิเศษ

 • กาวซีเมนต์เนื้อเหนียว ปู่ง่าย
 • ไม่ต้องแซ่กระเบื้องในน้ำก่อนปู
 • มีระยะปรับแต่งกระเบื้องที่เหมาะสม
 • มีสารยึดเกาะทำให้กระเบื้องติดแน่น ไม่หลุดร่อน

ลักษณะการใช้งาน

   ออกแบบเฉพาะสำหรับงานปูกระเบื้องที่ดูดซึมน้ำทั่วไป กระเบื้องเซรามิค ขนาดไม่เกิน 40×40 เซนติเมตร กระเบื้องดินเผาและกระเบื้องโมเสก งานปูกระเบื้องพื้นหรือผนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ขนาดบรรจุ

 • ขนาด 20 กิโลกรัม

วิธีการใช้งาน

อัตราส่วนผสม

    อินทรีมอร์ตาร์ 41 ไทล์ฟิกซ์ โปร 1 ถุง (20 กิโลกรัม) ต่อน้ำ 4.6-4.8 ลิตร กาวชีเมนต์ที่ผสมน้ำแล้ว สามารถช้งานได้ภายใน 2 ชั่วโมง ควรเก็บให้พ้นแสงแดดและความร้อน

การเตรียมพื้นผิว

 1. กรณีพื้นผิวใหม่ พื้นผิวต้องแข็งแรง เรียบได้ระดับ สะอาด แห้งปราศจากฝุ่น น้ำมัน เศษปูน และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
 2. กรณีพื้นผิวเดิม ให้ขูตลอกสีที่หลุดออกก่อน กำจัดเศษวัสดุต่างๆ ผงปูน คราบสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ หากพื้นผิวมีรูพรุนมาก หรือมีอัตราการดูดซึมน้ำสูง ให้ทำการบ่มจนพื้นผิวอิ่มตัวก่อน แต่ไม่ให้มีน้ำขังหากปูบนกระเบื้องเดิม ให้ตรวจสอบการยึดเกาะของกระเบื้องเดิมหากการยึดกาะไม่ตี ให้ทำกรสกัดหรือรื้อกระเบื้องเดิมออกแล้วปรับระตับด้วยวัสดุที่แข็งแรงและยึดเกาะได้ดี

การใช้งาน

 1. ใช้เกรียงหรือเกรียงหวีต้านเรียบปาดกาวชีเมนต์ที่ผสมแล้วลงบนพื้นหรือผนังที่เตรียมไว้ แต่ละครั้งไม่ควรเกิน 1 ตร.ม. หลังจากนั้นใช้ด้านหวีปาดให้เป็นร่องให้ทั่ว
 2. ทำความสะอาดกระเบื้อง ให้ปราศจากฝุ่นและสิ่งแปลกปลอม ห้ามนำกระเบื้องแช่น้ำ
 3. ปาดกาวชีเมนข์บางๆ ที่นหลังกระเบื้องให้ทั่ว เพื่อช่วยลดโพรงอากาศ ชดเชยความโก่งของกระเบื้อง และเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะกับกระเบื้อง
 4. นำกระเบื้องวางบนกาวซีเมนตั จัดกระเบื้องให้ได้แนวและระดับ ใช้ค้อนยางหรือด้ามเกรียงช่วยกตเพื่อไล่อากาศให้กระเบื้องแนบสนิทกับกาวซีเมนต์ไม่เกิดโพรง
 5. กาวชีเมนต์ที่ผสมแล้วควรใช้ให้หมดตามระยะเวลาการใช้งานที่กำหนดไม่ควรเติมน้ำหรือกาวขี้เมนต์เพิ่มเติมในภายหลัง เพื่อปรับความขนเหลวหรือยืดอายุให้ใช้งานต่อได้ ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพลตลง

การบ่มและการใช้งาน

 • ควรปล่อยให้กาวชีเมนต์แห้งตัวประมาณ 24 ชั่วโมง ก่อนทำการยาแนว

การเก็บรักษา

 • ผลิตภัณฑ์อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิตสนิทยังไม่เปิดใช้งานมีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ผลิต โตยเก็บไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทไต้สะวก แห้งไม่ขึ้น

ข้อควรระวัง

 • ใช้งานในที่เปิดโล่ง และระบายอากาศไต้ดี
 • ควรใช้งานตามคำแนะนำ เพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุด
 • เก็บผลิตภัณฑ์ในที่ร่ม แห้ง ปราศจากความชื้น และละอองฝุ่น ไม่ปูบนพื้นที่ที่สัมผัสแสงแตดโดยตรง
 • ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นพิษ ไม่ติดไฟ แต่จะมีฤทธิ์เป็นด่าง ควรสวมถุงมือและแว่นตาขณะใช้งาน หากสัมผัส
  ผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาต กรณีที่เข้าตาให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดและรีบพบแพทย์

ข้อมูลทางเทคนิค

คู่มืออินทรีมอร์ตาร์ 41 ไทล์ฟิกซ์ โปร 1
คู่มืออินทรีมอร์ตาร์ 41 ไทล์ฟิกซ์ โปร 2
กาวซีเมนต์ 1 ถุง 20 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 4.6-4.8 ลิตร ปูได้พื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ 4 ตารางเมตร ที่ความหนา 3 มิลลิเมตร ทั้งนี้ ขึ้นกับความหนาของกาวซีเมนต์ ความแอ่นโก่งของพื้นและกระเบื้อง
คู่มืออินทรีมอร์ตาร์ 41 ไทล์ฟิกซ์ โปร 3

ปูกระเบื้องผนัง

 1. ผนังอิฐมอญ/คอนกรีตบล็อก/อิฐมวลเบา
 2. อินทรีมอร์ตาร์ 11 ปูนฉาบทั่วไป/อินทรีมอร์ตาร์ 13 ปูนฉาบอิฐมวลเบา
 3. อินทรีมอร์ตาร์ 41 ไทลฟิกซ์ โปร ปูนกาวปูกระเบื้อง
 4. กระเบื้องเซรามิค ขนาด ≤ 40 x 40 เซนติเมตร กระเบื้องดินเผา กระเบื้องโมเสดดินเผา
คู่มืออินทรีมอร์ตาร์ 41 ไทล์ฟิกซ์ โปร 4

ปูกระเบื้องพื้น

 1. พื้นคอนกรีต
 2. อินทรีมอร์ตาร์ 31/32 ปูนเทปรับระดับ
 3. อินทรีมอร์ตาร์ 41 ไทลฟิกซ์ โปร ปูนกาวปูกระเบื้อง
 4. กระเบื้องเซรามิคขนาด ≤ 40 x 40 เซนติเมตร กระเบื้องดินเผา กระเบื้องโมเสคดินเผา

สามารถดูสินค้าในหมวด ปูนอินทรี เพิ่มเติมได้โดย คลิกลิ้งค์ 
สามารถติดตามข่าวสินค้าจากเราได้ Fanpage: HOMESMART.ME

น้ำหนัก 20 กก.
ยี่ห้อ

ตราอินทรี

ประเภทปูน

กาวซีเมนต์