ปูนก่ออิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์ 23

สั่งซื้อหรือสอบถามสินค้า
โทร : 062 820 2999 (ตาล)

HOMESMART@HOMESMART.me
หมวดหมู่: ,

ปูนก่ออิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์ 23

   ปูนก่ออิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์ 23 มอร์ตาร์สำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบด คัดคุณภาพที่มีขนาดคละเหมาะสมและสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติ โดยเฉพาะคุณสมบัติความอุ้มน้ำ และการยึดเกาะอิฐมวลเบาที่ดี มีระยะแห้งตัวที่พอเหมาะ จัดแนวก่อ ได้ง่าย ได้ผนังที่แข็งแรง ทนทาน

คุณสมบัติพิเศษ

 • ใส่สารเพิ่มคุณสมบัติการยึดเกาะและการอุ้มน้ำ
 • ปูนก่อเหนียว ยึดเกาะอิฐมวลเบาได้ดี
 • จัดแนวก่อได้ง่าย
 • ได้ผนังที่แข็งแรงทนทาน
 • ได้รับมาตรฐาน มอก. 2706-2559 มอร์ตาร์สำหรับก่อคอนกรีต
  บล็อกมวลเบา ชั้นคุณภาพ 2

ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบเฉพาะสำหรับงานก่อผนังที่ก่อด้วยอิฐมวลเบา สามารถใช้ก่อได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ขนาดบรรจุ

 • ขนาด 50 กิโลกรัม

วิธีการใช้งาน

อัตราส่วนผสม

 • ปูน 1 ถุง 50 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 14-15 ลิตร

ขั้นตอนการทำงาน

 1. ทำความสะอาดอิฐมวลให้ปราศจากฝุ่นละออง และสิ่งสกปรก
 2. บ่มน้ำก้อนอิฐมวลเบา โดยราดน้ำให้ชุ่มพอประมาณ
 3. ผสมอินทรีมอร์ตาร์ 23 กับน้ำสะอาดตามปริมาณที่แนะนำให้เข้ากัน
 4. ก่อผนังตามขั้นตอนการก่ออิฐมวลเบา โดยให้ปูนก่อมีความหนา 3 มิลลิเมตร สำหรับอิฐมวลเบา ขนาด 20x60x7.5 เซนติเมตร
 5. ควรใช้ปูนที่ผสมแล้วให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง

การบ่ม

 • ควรบ่มน้ำหลังจากผนังแห้งแล้วอย่างน้อย 3 วัน

การเก็บรักษา

 • ผลิตภัณฑ์อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ยังไม่เปิดใช้งานมีอายุ 12 เดือน นับจากวันที่ผลิต โดยเก็บไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก แห้ง และไม่ชื้น

ข้อควรระวัง

 • เก็บให้พ้นมือเด็ก
 • ยกถุงปูนด้วยท่าที่ถูกต้อง
 • ด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์
 • สวมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นทุกครั้งที่เทปูน หากปูนเข้าตาให้ล้างออกทันที
 • ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์กับบริเวณที่ต้องสัมผัสกับกรด หรือสารเคมีกัดกร่อนโดยตรง
 • ในกรณีที่ใช้ไม่หมดภายใน 1 วัน ควรปิดปากถุงให้สนิท และเก็บไว้ในถุงพลาสติก รีดปากถุงให้แน่น

ข้อมูลทางเทคนิค

คู่มือปูนก่ออิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์ 23 1.
คู่มือปูนก่ออิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์ 23 2
ปูน 1 ถุง 50 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 14-15 ลิตร ได้พื้นที่ก่ออิฐมวลเบา 25-30 ตารางเมตร ที่ความหนา 3 มิลลิเมตร สำหรับอิฐมวลเบา ขนาด 20x60x7.5 เซนติเมตร
คู่มือปูนก่ออิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์ 23 3
 1. ผนังอิฐมวลเบา
 2. อินทรีมอร์ตาร์ 23 ปูนก่ออิฐมวลเบา หนา 2-3 มิลลิเมตร

สามารถดูสินค้าในหมวด ปูนอินทรี เพิ่มเติมได้โดย คลิกลิ้งค์ 
สามารถติดตามข่าวสินค้าจากเราได้ Fanpage: HOMESMART.ME

น้ำหนัก 50 กก.
ยี่ห้อ

ตราอินทรี

ประเภทปูน

งานก่อ