ปูนฉาบละเอียด อินทรีมอร์ตาร์ 12

สั่งซื้อหรือสอบถามสินค้า
โทร : 062 820 2999 (ตาล)

HOMESMART@HOMESMART.me
หมวดหมู่: ,

ปูนฉาบละเอียด อินทรีมอร์ตาร์ 12

   ปูนฉาบละเอียด อินทรีมอร์ตาร์ 12 เป็นปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัด คุณภาพที่มีขนาดคละละเอียดพิเศษ และสารเคมีเพิ่ม คุณสมบัติงานฉาบ ทำให้ปูนฉาบลื่น นุ่ม เบามือ มีการยึดเกาะผนังอิฐที่ดี ลดการแตกร้าว ได้ผนังที่เรียบเนียน ยิ่งขึ้น

คุณสมบัติพิเศษ

 • ฉาบลื่น นุ่ม เบามือ
 • ยึดเกาะกับผนังได้ดีและลดการแตกร้าว
 • ใส่สารเพิ่มคุณสมบัติการยึดเกาะและการอุ้มน้ำ
 • มีหินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดคละละเอียดพิเศษทำให้ได้ผนังที่เรียบเนียน
 • ได้รับมาตรฐาน มอก. 1776-2560 มอร์ตาร์สำหรับฉาบผนังก่อชนิดละเอียด

ลักษณะการใช้งาน

 • ออกแบบเฉพาะสำหรับงานฉาบผนังที่ก่อด้วยอิฐมอญและคอนกรีตบล็อก สามารถฉาบผนังได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคารที่เน้นความเรียบเนียนเป็นพิเศษ

ขนาดบรรจุ

 • ขนาด 50 กิโลกรัม

วิธีการใช้งาน

อัตราส่วนผสม

 • ปูน 1 ถุง 50 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 11-12 ลิตร

ขั้นตอนการทำงาน

 1. ทำความสะอาดผนังที่ต้องการฉาบให้สะอาด
 2. ฉีดน้ำลงบนผนังให้ชุ่มพอประมาณ
 3. ผสมอินทรีมอร์ตาร์ 12 กับน้ำสะอาดตามปริมาณ ที่แนะนำให้เข้ากัน
 4. ฉาบปูนบนผิวคอนกรีตตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป โดยฉาบให้มีความหนาครั้งละไม่เกิน 1.0-1.5 เซนติเมตร ควรฉาบที่ละชั้น โดยปล่อยให้แห้ก่อนฉาบทับชั้นต่อไป
 5. ควรใช้ปูนที่ผสมแล้วให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง

การบ่ม

 • ควรบ่มน้ำหลังจากผนังแห้งแล้วอย่างน้อย 3 วัน 

การเก็บรักษา

 • ผลิตภัณฑ์อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ยังไม่เปิดใช้งานมีอายุ 2 เดือนนับจากวันที่ผลิต โดยเก็บไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก แห้ง และไม่ชื้น

ข้อควรระวัง

 • เก็บให้พ้นมือเด็ก
 • ยกถุงปูนด้วยท่าที่ถูกต้อง
 • สวมถุงมือป้องกันขณะผสมปูน
 • ในกรณีที่ใช้ไม่หมดภายใน 1 วัน ควรปิดปากถุงให้สนิทและเก็บไว้ในถุงพลาสติก รีดปากถุงให้แน่น
 • สวมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นทุกครั้งที่เทปูน หากปูนเข้าตาให้ล้งออกทันทีด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์

ข้อแนะนำ

 • ห้ามใช้บริเวณที่มีการแช่น้ำ และฉาบงานพื้น
 • เก็บผลิตภัณฑ์ในที่ร่ม แห้ง ปราศจากความขึ้น
 • ควรใช้งานตามคำแนะนำ เพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุด
 • ควรใช้งานที่อุณหภูมิเหมาะสม 10-35 องศาเซลเซียส
 • ระยะเวลารอการทาสี่ ควรทำตามคำแนะนำผู้ผลิตสี
 • ในกรณีที่ใช้ไม่หมดภายใน 1 วัน ควรปิดปากถุงให้สนิทและเก็บไว้ในถุงพลาสติก รีดปากถุงให้แน่น

ข้อมูลทางเทคนิค

คู่มืออินทรีมอร์ตาร์ 12-1
คู่มืออินทรีมอร์ตาร์ 12-2
ปูน 1 ถุง 50 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 11-12 ลิตร ได้พื้นที่ฉาบ 2.6-2.9 ตารางเมตร ที่ความหนา 1 เซนติเมตร
คู่มืออินทรีมอร์ตาร์ 12-3

อิฐมอญ

 1. ผนังอิฐมอญ
 2. อินทรีมอร์ตาร์ 12 ปูนฉาบละเอียด หนา 1-2 เซนติเมตร
คู่มืออินทรีมอร์ตาร์ 12-4
 1. ผนังอิฐมอญ
 2. อินทรีมอร์ตาร์ 11 ปูนฉาบทั่วไป หนา 1 เซนติเมตร
 3. อินทรีมอร์ตาร์ 12 ปูนฉาบละเอียด หนา 1 เซนติเมตร
คู่มืออินทรีมอร์ตาร์ 12-5

คอนกรีตบล็อก

 1. ผนังคอนกรีตบล็อก
 2. อินทรีมอร์ตาร์ 12 ปูนฉาบละเอียด หนา 1-2 เซนติเมตร
คู่มืออินทรีมอร์ตาร์ 12-6
 1. ผนังคอนกรีตบล็อก
 2. อินทรีมอร์ตาร์ 11 ปูนฉาบทั่วไป หนา 1 เซนติเมตร
 3. อินทรีมอร์ตาร์ 12 ปูนฉาบละเอียด หนา 1 เซนติเมตร

สามารถดูสินค้าในหมวด ปูนอินทรี เพิ่มเติมได้โดย คลิกลิ้งค์ 
สามารถติดตามข่าวสินค้าจากเราได้ Fanpage: HOMESMART.ME

น้ำหนัก 50 กก.
ยี่ห้อ

ตราอินทรี

ประเภทปูน

งานฉาบ