น้ำยาประสานคอนกรีตสูตรน้ำ อินทรี ลาเท็กซ์

สั่งซื้อหรือสอบถามสินค้า
โทร : 062 820 2999 (ตาล)

HOMESMART@HOMESMART.me
หมวดหมู่: ,

น้ำยาประสานคอนกรีตสูตรน้ำ อินทรี ลาเท็กซ์

   น้ำยาประสานคอนกรีตสูตรน้ำ อินทรี ลาเท็กซ์ ใช้เป็นตัวประสานระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร ทารองพื้นก่อนเทปรับระดับ ผสมกับปูนทราย(มอร์ตาร์)เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะ หรือใช้เป็นสารผสมเพิ่มในคอนกรีตเพื่อเพิ่มความทนทานของคอนกรีต ด้วยคุณสมบัติพิเศษของโพลิเมอร์จะช่วยเพิ่มความแข็งแรง และคุณสมบัติการกันซึมของคอนกรีตให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมับติพิเศษ

 • เพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างผิวคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ได้ดีเยี่ยม
 • ใช้งานได้หลากหลายทั้งการทาหรือการผสมเพิ่มในมอร์ตาร์หรือคอนกรีต
 • ลดการหดตัว ลดการหลุดร่อน ลดฟองอากาศจากผิวคอนกรีตเดิมและลดรอยแตกร้าว
 • เพิ่มความทึบน้ำให้กับมอร์ตาร์ คอนกรีต ทำให้มีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของน้ำและสารประกอบประเภทเกลือได้ดียิ่งขึ้นช่วยเพิ่มความทนทาน
 • เพิ่มคุณสมบัติในการฉาบสามารถใช้งานได้ทั้งแนวดิ่งและพื้นที่เหนือศรีษะ
 • เพิ่มคุณสมบัติการทนแรงดึงและแรงดัดของคอนกรีตและมอร์ตาร์
 • ไม่มีสารพิษตกค้าง

ลักษณะการใช้งาน

 • ใช้เป็นตัวประสานระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่
 • ใช้ทารองพื้นปูนหรือคอนกรีตที่แน่นเรียบหรือผิวที่พรุนซึ่งมีการดูดซึมน้ำที่สูง ก่อนเทปูนปรับระดับ หรือเทคอนกรีต
 • ใช้กับงานซ่อมแซม งานฉาบกันซึม สลัดดอก เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการยึดเกาะ

อัตราส่วนผสม

คู่มือ น้ำยา
 • ควรเขย่าอินทรี ลาเท็กซ์ ก่อนการใช้งานทุกครั้ง
 • ทรายที่ใช้ผสมต้องอยู่ในสภาพแห้ง อัตราผสมที่แนะนำเป็นเพียงแนวทางการทำงานเท่านั้น เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดี ควรปรับเปลี่ยนปริมาณทรายให้เหมาะสมกับความชื้นของทรายที่แท้จริงตามหน่วยงาน
 • แนะนำให้ใช้ปูนชีเมนต์พอร์ตแลนด์ หรือ ปูนชีเมนต์ไฮดรอลิก เท่านั้น
 • สามารถเติมน้ำเพิ่มได้เล็กน้อยเพื่อปรับความขันเหลว ระหว่างกระบวนการผสม
 • สำหรับงานฉาบซ่อมผิว ควรทำการบ่มด้วยวิธีการที่เหมาะสม
 • การใช้ทรายละเอียดหรือทรายหยาบขึ้นกับความหนาที่ต้องการฉาบซ่อม

อัตราการใช้งาน

 • การทารองพื้น : 1 ลิตร ต่อพื้นที่ประมาณ 6 ตารางเมตร แบบไม่ผสมน้ำ โดยทั้งนี้ขึ้นกับสภาพพื้นผิวก่อนทา เช่น ความพรุน การดูดซึมน้ำ การบ่มพื้นผิว 

วิธีการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

   ทำความสะอาดผิวคอนกรีตให้ปราศจากฝุ่น เศษปูน คราบสกปรกคราบน้ำมัน สี หรือ หากผิวเงาและเรียบมาก ควรทำให้ผิวหยาบขึ้น ด้วยวิธีทางกล หากพื้นผิวการดูดซึมน้ำได้ดี ให้ทำการบ่มพื้นผิวให้อิ่มตัว แต่ห้ามมีน้ำขัง หากมีเหล็กเสริมให้ทำความสะอาดเหล็กเสริมให้ปราศจากคราบสนิมหรือส่วนที่ผุกร่อน

การผสม

   ผสมน้ำยาประสานคอนรีตกับน้ำตามสัดส่วนจนเข้ากันได้ดี ไม่แยกชั้น กรณีผสมน้ำยาประสานคอนกรีต กับปูนและทราย ควรใช้เครื่องผสมที่มีความเร็วรอบต่ำประมาณ 400-600 รอบต่อนาที โดยผสมน้ำยาประสานคอนกรีตกับน้ำให้เข้ากันก่อน จากนั้นเทปูนทรายที่ผสม(แห้ง) เข้ากันดีแล้ว เทลงในน้ำยาประสานคอนกรีตที่ผสมน้ำแล้วทำการผสมประมาณ 3 นาที เพื่อให้ส่วนผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

การใช้งาน

 1. ทำความสะอาดผิวคอนรีตให้ปราศจากฝุ่น เศษปูน คราบสกปรกคราบน้ำมัน สี หรือ หากผิวเงาและเรียบมาก ควรทำให้ผิวหยาบขึ้นด้วยวิธีทางกล ให้ทำการบ่มพื้นผิวให้อิ่มตัว หากมีเหล็กเสริมให้ทำความสะอาดเหล็กเสริม ให้ปราศจากคราบสนิมหรือส่วนที่ผุกร่อน
 2. การใช้งานแบบทารองพื้น (Primer) ก่อนเทปรับระดับ หรื่อ เทคอนกรีต
  2.1 ทาอินทรี ลาเท็กซ์ โดยไม่ต้องผสมกับน้ำหรือผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตร
  2.2 ทิ้งให้แห้ง หมาด เมื่อแตะแล้วมีลักษณะเหนียวเหมือนกาว
  2.3 เทปูนปรับระดับ หรือคอนกรีต ตามที่ต้องการ ห้ามปล่อยให้ชั้นน้ำยาประสานคอนกรีตแห้งสนิท
 3. การฉาบซ่อม
  3.1 ทาอินทรี ลาท็กซ์ บนบริเวณที่ต้องการซ่อม รอแห้งหมาดเมื่อแตะแล้วมีลักษณะเหนียวเหมือนกาว
  3.2 ผสมอินทรี ลาเท็กซ์ 1 ส่วน กับน้ำสะอาด 1 ส่วน ให้เข้ากันและนำไปผสมปูนชีเมนต์ 2 ส่วน ทราย 1-3 ส่วน จนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน
  3.3 นำไปฉาบซ่อมลงบนชั้น อินทรี ลาเท็กซ์ ที่มีลักษณะเหนียวเหมือนกาว
 4. การทำปูนสลัดดอก
  4.1 ผสมอินทรี ลาเท็กข์ 1 ส่วน กับน้ำ 2-3 ส่วน นำไปผสมปูนซีเมนต์ และทรายตามต้องการ ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน นำไปสลัดดอก บนพื้นผิวที่ต้องการ

การเก็บรักษา

 • ผลิตภัณฑ์อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทยังไม่เปิดใช้งานมีอายุ 12 เดือน นับจากวันที่ผลิต โดยเก็บไว้ในที่มีร่ม แห้ง ไม่เปียกชื้น

ข้อควรระวัง

 • ควรเขย่าก่อนการใช้งาน
 • หากสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด กรณีที่เข้าตาให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดและรีบพบแพทย์ ควรใช้งานตามคำแนะนำ เพื่อให้เกิประสิทธิภาพสูงสุด
 • ทำความสะอาดเครื่องมือทันที ด้วยน้ำเปล่า
 • เก็บให้พ้นมือเด็ก

สามารถดูสินค้าในหมวด ปูนอินทรี เพิ่มเติมได้โดย คลิกลิ้งค์ 
สามารถติดตามข่าวสินค้าจากเราได้ Fanpage: HOMESMART.ME

ยี่ห้อ

ตราอินทรี

ประเภทปูน

งานเฉพาะเจาะจง

ปริมาตร

20 ลิตร, 200 ลิตร, 5 ลิตร