คอนกรีตแห้งทีพีไอ 180 KSC M401 ขนาด 50 กก.

สั่งซื้อหรือสอบถามสินค้า

โทร : 062 751 0005 (มายด์)
: 063 437 8202 (แน็ค)
: 063 484 7848 (อุ้ม)
: 064 794 2435 (นินิว)
: 097 269 5068 (ข้าวฟ้าง)
: 064 608 8880 (เต็มเต็ม)
: 095 510 0237 (น้ำหวาน)

HOMESMART@HOMESMART.me
หมวดหมู่: ,

คอนกรีตแห้ง ทีพีไอ 180 KSC M401 ขนาด 50 กก.

   คอนกรีตแห้ง ทีพีไอ 180 KSC M401 ขนาด 50 กก. ใช้เป็นคอนกรีต เมื่อผสมน้ำในอัตราส่วนที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมส่วนอื่นๆ สามารถรับแรงอัดได้มากกว่า 180 KSC

คุณสมบัติการใช้งาน

 • ใช้สำหรับพื้นที่มีเกลือซัลเฟต และคลอไรด์สูง
 • รับแรงอัดได้มากกว่า 180 KSC 

ขอบเขตการใช้งาน

  ใช้ทำเป็นคอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็กทั่วไป เทพื้นปรับระดับ

วัตถุดิบ

 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก.15-2562
 • หินบดละเอียด (Limestone Fine) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาด
 • สารเคมีคุณภาพสูง มีคุณสมบัติในการไหลตัวดี ทำให้ปรับระดับพื้นได้ง่ายยิ่งขึ้น

วิธีการใช้งาน

การใช้งาน

 • ผสมปูนสำเร็จรูป M401 1 ถุง (50 กก.) ต่อน้ำ 7-8 ลิตร
 • ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำไปใช้งานตามวิธีการใช้งานคอนกรีตทั่วไป
 • ในกรณีต้องการคอนกรีตที่มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม สามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษโดยใช้ร่วมกับสารเพิ่มคุณภาพของคอนกรีตทั่วไปได้ เช่น น้ำยาลดน้ำ, น้ำยาหน่วง ฯลฯ โดยอัตราส่วนผสมและวิธีการใช้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเพิ่มคุณภาพแต่ละชนิดหรือสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

หมายเหตุ

 • กรณีงานเทขนาดใหญ่ ให้ผสมหิน ½” หรือ ¾” ที่สะอาด (เป็นไปตาม ASTM C33) จำนวน 30 กก. ต่อปูน 1 ถุง (50 กก.)

รายละเอียดการใช้งาน

อัตราส่วนผสม

M401 50 กก.

เติมน้ำ 7-8 ล.

ปริมาณ/ลบ.ม

 M401S 45 ถุง

เติมน้ำ 315-360 ล.

กรณีผสมหิน ½” หรือ ¾”

อัตราส่วนผสม

M401 50 กก.

หิน ½” หรือ ¾” 
30 กก. (3 ถังปูน)

เติมน้ำ 7-8 ล.

ปริมาณ/ลบ.ม

 M401S 30 ถุง

หิน ½” หรือ ¾” 
900 กก. (90 ถังปูน)

เติมน้ำ 210-240 ล.

 1. พื้นที่จะปรับระดับ
 2. คอนกรีตแห้งทีพีไอ 180 KSC (by Cylinder ) M401งานเทพื้นปรับระดับ คอนกรีตหยาบคอนกรีตแห้งทนซัลเฟตทีพีไอ 180 KSC (by Cylinder) M401Sสำหรับงานคอนกรีต บริเวณชายฝั่งทะเลหรือพื้นที่ใกล้เคียง

สามารถดูสินค้าในหมวด ปูนทีพีไอ เพิ่มเติมได้โดย คลิกลิ้งค์ 
สามารถติดตามข่าวสินค้าจากเราได้ Fanpage: HOMESMART.ME

น้ำหนัก 50 กก.
ยี่ห้อ

ตราทีพีไอ

ประเภทปูน

ปูนสำเร็จรูป

การใช้งานปูน

งานเท