หน้าที่ของครอบหลังคา
ครอบหลังคา ทำหน้าที่ ในการปิดรอยต่อ หรือ อุดช่องว่างระหว่างกระเบื้องผืนกับบริเวณที่เป็นแนวสัน แนวขอบหลังคา ช่วยในการป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝน ป้องกันนก หนูและแมลง ที่สามารถเข้ามาได้ตามช่องว่างหรือรอยต่อ

ครอบสันโค้ง
ครอบสันโค้ง หรือที่มักเรียกว่า ครอบสันหลังคา ครอบสันปรับมุม ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นของหลังคา ครอบตัวนี้จะติดตั้งที่สันหลังคา บริเวณกลางจั่วของหลังคาบ้าน
ครอบสันสองทาง
ครอบสันสองทาง ครอบส่วนนี้ใช้เชื่อมต่อระหว่างแนวสันหลังคาที่จะมุงมาเจอกัน
ครอบโค้งปิดปลาย
ครอบโค้งปิดปลาย หรือ ครอบปิดจั่ว ใช้ปิดปลายสันหลังคาที่ด้านปั้นลม สำหรับสันหลังคาทรงจั่ว หรือปิดชายที่ชายของสันตะเข้
ครอบข้าง
ครอบข้าง หรือ ครอบปั้นลม ใช้ปิดบริเวณปั้นลม ด้านปลายของจั่วหลังคา
ครอบข้างปิดชาย
ครอบข้างปิดชาย หรือ ครอบปิดปลายปั้นลม ปิดปลายล่างปั้นลมสุดของครอบปิดข้าง
ครอบโค้งสี่ทาง
ครอบโค้งสี่ทาง ใช้ปิดทับสันตะเข้ทั้ง 4 ข้างที่มาเจอกัน ครอบโค้งสี่ทางนี้สำหรับหลังคาแบบปั้นหยา
ครอบชนผนัง
ครอบชนผนัง ใช้ปิดที่ปลายกระเบื้องในส่วนที่มาชนกับฝาผนัง มีให้เลือกทั้งแบบ จากขวาไปซ้าย และ จากซ้ายไปขวา ขึ้นอยู่กับทิศทางในการติดตั้ง
ครอบปิดปลายตะเข้สัน
ครอบปิดปลายตะเข้สัน ครอบโค้งหางมน ครอบโค้งปิดปลาย หรือ ครอบปิดปลายตะเข้ ชื่อเรียกขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นของหลังคา ใช้ต่อจากครอบสันโค้งตัวสุดท้ายปิดชายที่บริเวณชายของสันตะเข้
ครอบโค้งตะเข้
ครอบโค้งตะเข้ ครอบสันโค้ง ครอบสันตะเข้ หรือ ครอบตะเข้สัน ชื่อเรียกขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นของหลังคา ใช้ปิดตลอดแนวสันตะเข้
ครอบสามทาง
ครอบสามทาง หรือ ครอบโค้งสามทาง ใช้สำหรับปิดบริเวณจุดรอยต่อระหว่างแนวสันหลังคา 2 แนว ทำมุมกัน 45 องศา มักใช้สำหรับหลังคาทรงปั้นหยา
ครอบสามทางที
ครอบสามทางที สำหรับปิดบริเวณจุดรอยต่อระหว่างแนวสันหลังคา 2 แนวตั้งฉาก และอยู่ในระดับเดียวกัน

การติดตั้งครอบหลังคา
การติดตั้งครอบหลังคานั้นมีความสำคัญมากไม่น้อยไปกว่าการมุงกระเบื้องผืนเลย เพราะเป็นจุดที่ทำให้เกิดการรั่วซึมจากน้ำฝนและ เกิดช่องว่างทำให้นก หนูและแมลง ที่สามารถเข้ามาได้ตามช่องว่างหรือรอยต่อได้ ซึ่งการติดตั้งครอบหลังคามีวิธีการติดตั้งด้วยกัน 2 แบบ นั้นคือ การติดตั้งครอบหลังคา แบบเปียก และ การติดตั้งครอบหลังคา แบบแห้ง

ระบบครอบหลังคาแบบเปียก ระบบครอบหลังคาแบบเปียก คือการใช้ปูนซีเมนต์เหลวที่ต้องรอการเซตตัวเป็นหลัก โดยการยึดกระเบื้องครอบหลังคานั้นจะใช้ “ปูนทราย” ซึ่งช่างทั่วไปรู้จักกันดี โดยปูนทรายจะต้องมีส่วนผสมได้มาตรฐาน และวางติดตั้งในปริมาณที่พอดี ไม่ล้นเกินไป หลังจากปาดแต่งให้เรียบร้อยแล้ว จะต้องเซาะร่องบังคับรอยร้าวและเจาะรูระบายน้ำด้วย การติดตั้งครอบหลังคาด้วยระบบครอบหลังคาแบบเปียกนั้นต้องอาศัยช่างที่มีความชำนาญ เพื่อความสวยงามของกระเบื้องผืน และ ป้องกันการแตกร้าวของปูน หรือการรั่วซึมในอนาคต

ระบบครอบหลังคาแบบแห้ง
ระบบครอบหลังคาแบบแห้ง ถูกพัฒนามาเพื่อแก้ปัญหาปูนแตกร้าวรั่วซึมและตัดปัญหาคราบปูนเลอะกระเบื้องผืนของระบบครอบหลังคาแบบเปียก ระบบครอบหลังคาแบบแห้งเป็นวิธีการปิดครอบหลังคาด้วยชุดอุปกรณ์สำเร็จรูป ในลักษณะของการนำแผ่นรองใต้กระเบื้องครอบ แทนการใช้ปูนทราย ติดตั้งได้ง่ายโดยการวางครอบลงบนแผ่นรองใต้กระเบื้องและใช้ยึดด้วยสกรู ระบบครอบหลังคาแบบแห้งลดความเสี่ยงต่อปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบครอบแบบเปียกที่ไม่ได้มาตรฐานติดตั้ง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ FACEBOOK HOMESMART.ME