Cart
0
สอบถามคูปองส่วนลดได้เลย

กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์

หลังคาลอนคู่-สีสีธรรมชาติ ตราเพชร

     กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นหนึ่งในประเภทกระเบื้องหลังคา โดยวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์นี้ถือเป็นหนึ่งในวัสดุที่นิยมนำมาใช้ในการพัฒนา และผลิตสินค้าต่างๆ ในวงการวัสดุก่อสร้าง โดยเป็นการนำไฟเบอร์ซีเมนต์เข้ามาผสมผสานกับวัสดุอื่นๆ ซึ่งเป็นการทำให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยวัสดุก่อสร้างที่ใช้ไฟเบอร์ซีเมนต์เองก็มีอยู่มากมาย อาทิ กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ หรือไม้สังเคราะห์ ไม้เทียมต่างๆ ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด เป็นต้น

     กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ในปัจจุบันมีหลายยี่ห้อที่นิยมในประเทศไทย อาทิเช่น หลังคาลอนคู่ สีธรรมชาติ รุ่นมาตรฐาน ตราเพชร, หลังคาลอนคู่ สีเขียวสดชื่น รุ่นมาตรฐาน ตราเพชร, กระเบื้องหลังคา รุ่นไอยร่า ทิมเบอร์ ตราเอสซีจี, กระเบื้องสี่ลอน สีม่วงแพรไหม รุ่นสีเมทาลิค ตราโอฬาร เป็นต้น

ขออภัย โปรดเช็คสินค้าก่อน เนื่องจากสินค้าผลิตไม่ทัน
พื้นผิวกระเบื้อง
กรองตามราคา

หลังคาลอนคู่-สีสีธรรมชาติ ตราเพชร

     กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นหนึ่งในประเภทกระเบื้องหลังคา โดยวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์นี้ถือเป็นหนึ่งในวัสดุที่นิยมนำมาใช้ในการพัฒนา และผลิตสินค้าต่างๆ ในวงการวัสดุก่อสร้าง โดยเป็นการนำไฟเบอร์ซีเมนต์เข้ามาผสมผสานกับวัสดุอื่นๆ ซึ่งเป็นการทำให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยวัสดุก่อสร้างที่ใช้ไฟเบอร์ซีเมนต์เองก็มีอยู่มากมาย อาทิ กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ หรือไม้สังเคราะห์ ไม้เทียมต่างๆ ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด เป็นต้น

     กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ในปัจจุบันมีหลายยี่ห้อที่นิยมในประเทศไทย อาทิเช่น หลังคาลอนคู่ สีธรรมชาติ รุ่นมาตรฐาน ตราเพชร, หลังคาลอนคู่ สีเขียวสดชื่น รุ่นมาตรฐาน ตราเพชร, กระเบื้องหลังคา รุ่นไอยร่า ทิมเบอร์ ตราเอสซีจี, กระเบื้องสี่ลอน สีม่วงแพรไหม รุ่นสีเมทาลิค ตราโอฬาร เป็นต้น

Close
ขออภัย โปรดเช็คสินค้าก่อน เนื่องจากสินค้าผลิตไม่ทัน
พื้นผิวกระเบื้อง
กรองตามราคา