เวลาที่เราจะสร้างบ้าน สร้างอาคาร หรือสร้างสิ่งต่างๆ มีรายละเอียดขั้นตอนที่ยิบย่อยอย่างมาก แต่สิ่งสำคัญที่เรียกว่าเป็นหัวใจหลักในงานก่อสร้าง นั่นก็คือ งานปูนฉาบอิฐมวลเบา เพราะในทุกขั้นตอนการก่อสร้างเรียกได้ว่ามีปูนซีเมนต์อยู่แทบทุกขั้นตอน เพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยมีข้อมูลเกร็ดความรู้เกี่ยวกับชนิดของปูนแต่ละประเภทมาฝาก

ปูนซีเมนต์ลูกดิ่ง คืออะไร
ปูน ซีเมนต์ ลูกดิ่ง คือปูนที่ออกแบบมาให้ช่างสามารถเลือกใช้งานได้อย่างหลากหลาย ตอบโจทย์การทำงานด้าน ปูนซีเมนต์ คอนกรีตไม่ว่าจะงานฉาบ งานก่อ รวมทั้งงานสกิมโค้ท สำหรับตกแต่ง โดยทางปูนลูกดิ่งเลือกใช้ลูกดิ่งที่เป็นเครื่องมือช่างมาเป็นสัญลักษณ์ เพราะเครื่องมือนี้จะใช้หาแนวดิ่งในการตั้งฉาก ใช้เป็นแนวเส้นอ้างอิงเพื่องานก่อสร้าง ซึ่งสำหรับแบรนด์มีสินค้า ลูกดิ่ง ที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักมากที่สุดคือ ปูน ลูกดิ่งแดง ซึ่งเป็นปูนคุณภาพที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์

วัตถุดิบคุณภาพ ปูนลูกดิ่ง
ปูนที่ดี ย่อมเริ่มมาจากการใส่ใจในการคัดสรรคุณภาพของวัตถุดิบของปูน ที่ควิกโคทสรรหา ปูน ซีเมนต์ มาจากทั่วทุกมุมโลก นอกจากนั้นเรายังมีทีมคัดกรองของควิกโคท ที่มีสำหรับงานคุณภาพของวัตถุดิบก่อนนำมาผลิตจริงเพื่อให้ได้ความเสถียรภาพ ตามแบบฉบับของ ควิกโคท

ปูนลูกดิ่ง ปูนจิงโจ้ กับการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
กระบวนการผลิตของควิกโคทเทียมเคียงกับมาตราฐานสากล และควิกโคทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม และชุมชนรอบโรงงาน ควิกโคทใช้ระบบหุ่นยนต์ในกระบวนการผลิต Robotic Production เพื่อรักษามาตราฐานคุณภาพสินค้า เพิ่มประสิทธิในการผลิตให้รวดเร็วและลดการปล่อยฝุ่นออกไปสู่ภายนอกโรงงานได้ถึง 90% เรายังได้ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อลดการพึ่งพาไฟฟ้าซึ่งส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมระยะยาว

7 ประเภท ปูนซีเมนต์ และการใช้งานของแต่ละแบบ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา
หรือที่เรียกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เป็นปูนซีเมนต์ขั้นพื้นฐาน เหมาะกับงานทั่วไป อย่างเช่น งานก่อสร้างบ้าน อาคารทั่วไป งานทำถนน งานสร้างสะพานต่างๆ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง
หรือที่เรียกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 2 ใช้สำหรับทำตอม่อ ฐานราก หรือกำแพงกั้นดิน โดยปูนประเภทนี้เหมาะกับการใช้งานที่โดนน้ำเค็มไม่มาก มีคุณสมบัติที่สามารถทนต่อซัลเฟตได้ระดับปานกลาง หรือเป็นปูนที่เหมาะกับการใช้โครงสร้างที่ต้องสัมผัสกับน้ำหรือดิน

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ถูกคิดค้นและผลิตโดยชาวอังกฤษชื่อ Joseph Aspdin โดยชื่อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มีที่มาจากสีของปูนซีเมนต์ที่ได้เหมือนกับสีของหินปูนบนเกาะปอร์ตแลนด์ ทั้งนี้ มาตรฐานปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ของไทย คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หรือ มอก.15 เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ ซึ่งทั้งหมดได้แบ่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

ประเภท 1 (Type 1) : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา (Ordinary Portland Cement)

ประเภท 2 (Type 2) : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง (Modified Portland Cement)

ประเภท 3 (Type 3) : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทให้กำลังอัดสูงเร็ว ( High Early Strength Portland Cement)

ประเภท 4 (Type 4) : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทเกิดความร้อนต่ำ (Low Heat Portland Cement)

ประเภท 5 (Type 5) : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภททนซัลเฟตสูง (Sulfate Resistance Portland Cement)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตัวเร็ว
หรืออีกชื่อที่เรียกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 ลักษณะของปูนมีความละเอียดเป็นพิเศษ ทำให้จุดเด่นของปูนชนิดนี้คือแข็งตัวเร็ว และสามารถรับแรงได้เร็วกว่าปูนซีเมนต์ประเภทอื่นๆ ดังนั้นปูนประเภทนี้จึงเหมาะกับงานที่ต้องการความเร่งด่วน หรือเหมาะกับงานที่ต้องการรื้อถอน ที่เร็วกว่าปกติ เช่น งานก่อสร้างพื้นสำเร็จรูป งานเสาเข็ม เป็นต้น

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดเกิดความร้อนต่ำ
หรือที่เรียกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 4 ที่ควบคุมความร้อนที่อาจเกิดขึ้นจากปฏิกริยาระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ำ เพราะในขณะที่ปูนกำลังแข็งตัว ไม่มีความร้อนมากเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดรอยแตกร้าว ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายระหว่างการทำงาน หรือเกิดปัญหาในอนาคต ดังนั้นปูนประเภทนี้จึงเหมาะกับการก่อสร้างเขื่อน

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดต้านทานซัลเฟตได้สูง
หรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 เป็นปูนที่ผ่านการดัดแปลง เหมาะกับงานใช้งานในพื้นที่ที่ต้องสัมผัสดังนั้นปูนประเภทนี้จึงเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่สัมผัสกับน้ำและดิน ซึ่งมีซัลเฟตไม่สูงมาก ซึ่งเมื่อเทียบกับกรณที่สร้างบ้าน สร้างอาคาร หรือสร้างสิ่งปลูกสร้างใกล้กับทะเล ที่มีเกลือจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นตัวทำลายซัลเฟตในเนื้อปูนได้

ปูนซีเมนต์ผสม หรือ ปูนซีเมนต์ซิลิก้า
เป็นปูนซีเมนต์ที่เกิดจากการผสมกันระหว่างทรายหรือหินปูนมาบดให้ละเอียด แล้วนำมาผสมกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ในอัตราส่วน 1:4 จึงทำให้ปูนซีเมนต์ทำให้เกิดการแข็งตัวช้า ซึ่งเหมาะกับงาน ปูนก่อ ปูนตกแต่ง หรืองานโครงสร้างขนาดเล็กที่ไม่ต้องรับแรงมาก หรือเหมาะกับโครงสร้างทั่วไป

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดสีขาว
ปูนซีเมนต์ที่เหมาะกับการใช้ในงานตกแต่ง ซึ่งเนื้อปูนมีลักษณะเป็นสีขาว จึงทำให้ปูนประเภทนี้สามารถผสมเข้ากับสีต่างๆ ได้ เพื่อใช้ในการตกแต่ง ซึ่งลักษณะของปูนมีความแข็งต้วค่อนข้างช้า

นอกจากประเภทของปูนซีเมนต์ที่มีทั้งหมด 7 ประเภทนั้น เรายังสามารถแบ่งประเภทของปูนตามประเภทหลักการใช้งานได้ 3 ประเภท

ปูนซีเมนต์สำหรับงานโครงสร้าง
งานก่อสร้างบ้านใหม่หรืออาคารทั่วไป : ปูนซีเมนต์ปอร์ตธรรมดา

งานก่อสร้างเร่งด่วน งานซ่อมแซม : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตัวเร็ว

บ้าน หรือ อาคารที่อยู่ใกล้กับทะเล : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดต้านทานซัลเฟตได้สูง

งานก่อสร้างที่ต้องสัมผัสกับดินและน้ำเช่น ตอม่อ ฐานราก : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง

งานโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น เขื่อน : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดเกิดความร้อนต่ำ

ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อ งานฉาบ
งานก่อ : ปูนซีเมนต์ผสม

งานฉาบ : ปูนซีเมนต์ผสม

ปูนซีเมนต์สำหรับงานพิเศษ
งานตกต่างแต่งต่างๆ : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

นอกจากปูนซีเมนต์พื้นฐาน 7 ประเภทข้างต้นแล้ว ยังมีปูนอีกประเภทนั้นก็คือ ปูนมอร์ต้า ซึ่งเป็นปูนประเภทที่ผสมสำเร็จ ซึ่งเป็นการผสมระหว่างปูนซีเมนต์ ทราย และน้ำยาผสมคอนกรีตมาผสมให้เข้ากัน วิธีใช้ก็ง่ายเพียงแค่เติมน้ำเข้าไปในอัตราที่กำนหด แค่นี้ปูนสำเร็จก็พร้อมใช้งาน ซึ่งปูนประเภทนี้เหมาะกับการใช้งานก่ออิฐ งานฉาบปูน และงานเทปรับระดับ รวมไปถึงซ่อมแซมพื้นผิวต่างๆ ทั้งนี้ปูนมอร์ต้าจะมีการแบ่งประเภทการใช้งานเอาไว้เรียบร้อย เช่น งานปูนก่อ ฉาบทั่วไป หรือ ฉาบละเอียด และอื่นๆ  สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ facebook homesmart.me