ปูนตราราชสีห์

ปูนตราราชสีห์ ทางเลือกในการลือกใหม่ที่ใช้สำหรับการก่อสร้างเพื่อให้ได้อาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรงทนทาน และให้มีอายุการใช้งานนานคุ้มค่ากับการลงทุน การเลือกวัตถุดิบในการก่อสร้างเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยต้องคำนึงถึงคุณภาพที่ต้องได้รับมาตรฐานการรับรองและราคาวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้าง

ขั้นตอนการผลิตปูนซีเมนต์ราชสีห์

ขั้นตอนการผลิตปูนซีเมนต์ โดยปูนตราราชสีห์ บริษัทฯผลิตปูนซีเมนต์โดยใช้กรรมวิธีในการผลิตแบบระบบเผาแห้ง ซึ่งเป็นกรรมวิธีการผลิตที่นิยมใช้ในปัจจุบันเนื่องจากไม่มีการใช้น้ำในกระบวนการผลิต และใช้เชื้อเพลิงต่อหน่วยผลิตน้อยกว่าวิธีอื่น ๆสำหรับกรรมวิธีการผลิตปูนซีเมนต์ คือ การนำส่วนผสมที่ประกอบด้วหินปูน(แคลเซียมออกไซด์) ดิน (clay) ซึ่งอาจเป็นดินดำและดินแดงที่มีส่วนผสมของซิลิก้า อะลูมินาและออกไซด์ของเหล็กตามอัตราส่วนที่ต้องการ มาบดผสมให้เข้ากันผ่านไปยังหอ อบความร้อนด้วยลม (Preheater Tower) ก่อนจะเข้าสู่เตาเผาแบบหมุน (Rotary klin) ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 เมตร ยาวประมาณ 60 เมตร ใช้ความร้อนประมาณ 1500 องศาเซลเซียส วัตถุดิบจะทำปฏิกิริยาเกิดเป็นสารประกอบทางเคมีเรียกว่าปูนเม็ด(Clinker) ต่อจากนั้นจะทำให้ปูนเม็ดเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว และผ่านกระบวนการบดในหม้อบด (Cement Mill) โดยผสมยิปซั่มลงไปเพื่อทำให้ปูนแข็งตัวช้าลง จะได้ปูนซีเมนต์ที่ต้องการก่อนบรรจุถุง หรือเก็บไว้ในไซโลปูนผง รอการจำหน่าย

การกองเก็บปูนซีเมนต์

 • ควรเก็บในโรงเก็บที่มิดชิดป้องกันการถูกน้ำและความชื้น
  1. ควรเก็บในโรงเก็บที่มิดชิด ป้องกันการถูกน้ำและความชื้น
  2.ไม่ควรเก็บปูนไว้นานเกินกว่า 3 เดือน
  3.ปูนที่ฉีกถุงแล้วควรใช้ให้หมดในทันทีหรือเก็บในถุงพลาสติกให้มิดชิด

ข้อควรระวังและข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

 • ไม่ควรที่จะสัมผัสกับปูนซีเมนต์โดยตรง
 • ควรหลีกเลี่ยงการหายใจเอาผงปูนซีเมนต์เข้าไป
 • หลีกเลี่ยใกล้เด็กหรือเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • สวมหน้ากากกรองฝุ่น และถุงมือที่ได้มาตรฐานทุกครั้ง
  ขณะที่ทำงานเกี่ยวกับปูนซีเมนต์เพื่อความปลอดภัย
 • หากปูนซีเมนต์เข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลายๆ
  ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์ทันทีหากอาการยังไม่ดีขึ้น
 • หากมีอาการผิดปกติ เช่น การแพ้ระคายเคืองที่ผิวหนังปวดแสบ ปวดร้อน บริเวณที่สัมผัสปูนซีเมนต์ ให้รีบพบแพทย์

มาตรฐานคุณภาพสินค้า

ปูนซีเมนต์ ราชสีห์แดง มาตรฐานคุณภาพสินค้า : เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับปูนซีเมนต์โครงสร้าง มอก. 15 เล่ม 1-2555 ประเภท 1 ซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐาน ASTM C150-07 TYPE I ของสหรัฐอเมริกา

ปูนซีเมนต์ ราชสีห์เขียว มาตรฐานคุณภาพสินค้า : ปูนซีเมนต์ถุงราชสีห์เขียว เป็นปูนซีเมนต์ผสมที่ผลิตตามความต้องการของอุตสาหกรรมไทย มาตรฐานมอก. 80-2550.

ปูนซีเมนต์ ราชสีห์ซุปเปอร์ มาตรฐานคุณภาพสินค้า : ปูนซีเมนต์ถุง ราชสีห์ซุปเปอร์ เป็นปูนซีเมนต์ผสมที่ผลิตตามความต้องการของอุตสาหกรรมไทย มาตรฐานมอก. 80-2550.

สามารถติดตามข่าวสินค้าจากเราได้ Fanpage: HOMESMART.ME