ปูนเขียว ตราธง

ปูนตราธง เป็นปูนซีเมนต์ที่มีคุณสมบัติการใช้งานได้หลากหลาย ก่อเรียบ ฉาบลื่น ปูนอเนกประสงค์สุดคุ้มค่า ราคาถูก มาตรฐาน  มอก.

 • ปูนเขียว ใช้ในการก่อ ฉาบ เพราะขั้นตอนการฉาบปูน จะมีตั้งแต่ฉาบหยาบ ปล่อยให้หมาด และฉาบละเอียดโดยการปั่นด้วยโฟม หรือฟองน้ำ จนกว่างานจะเรียบเป็นผืนเดียวกัน

บางครั้งปูนเขียวนำมาผสมกับปูนกาวปูกระเบื้อง ด้วยเพราะจะทำให้แห้งเร็วขึ้น และประหยัดเนื้อปูนกาว
โดยหากต้องการเพิ่มการยึดเกาะของปูนเขียวเวลาฉาบ เค้าจะใส่ ตะแกรงกรงไก่ เข้าไปขณะฉาบด้วย เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ ลดการแตกร้าวของปูนฉาบ

ปูนตราธง มี 2 ขนาด ดังนี้

ปูนธงขียว

ปูนธงเขียว เป็นปูนซีเมนต์ผสม สำหรับ งานก่อ ฉาบ เท เป็นปูนซีเมนต์ที่มีคุณสมบัติการใช้งานได้หลากหลาย ก่อเรียบ ฉาบลื่น ขนาดถุง 50 กก. ปูนอเนกประสงค์สุดคุ้มค่า ราคาถูก มาตรฐาน มอก.

ปูนธงเขียว ซูเปอร์

ปูนซีเมนต์ธงเขียว ซูเปอร์ เป็นปูนซีเมนต์ผสม ก่อเรียบ ฉาบลื่น เทแน่น ขนาดถุง 40 กก. เน้นเรื่องความประหยัด ความคุ้มค่า มาตรฐาน และความสะดวกในการใช้งาน

คุณสมบัติของปูนเขียว ตราธง

 • งานก่อ เรียบ
 • งานฉาบ ลื่น
 • งานเท

ข้อแนะนำการใช้งาน

 • ปริมาณน้ำที่ใช้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความชื้นของทราย
 • งานก่ออิฐและงานคอนกรีตใช้ทรายหยาบ งานฉาบใช้ทรายละเอียด
 • อิฐที่นำมาก่อควรสะอาดปราศจากฝุ่นและชุ่มน้ำ

การเก็บรักษาปูนซีเมนต์

 • การเตรียมสถานที่เก็บปูนซีเมนต์ ให้มีหลังคาคลุม และมีผนังทั้ง 4 ด้าน เพื่อป้องกันความชื้นจากภายสภาพอากาศภายนอกที่มาทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์ที่ก่อให้เกิดการแข็งตัว
 • เตรียมฐานมารองให้ปูนซีเมนต์ยกสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1 ฟุต เพื่อป้องกันความชื้น และน้ำที่ไหลมาจากบริเวณโดยรอบ เช่น น้ำฝน อาจจะใช้เป็นไม้ หรือพาเลท ก็ได้
 • ควรวางปูนซีเมนต์กองซ้อนกันประมาณ 5 ชั้น และวางสลับแนวขางอีก 5 ชั้น
 • ควรแยก และจัดเรียงประเภทของปูนซีเมนต์ที่ต้องนำไปใช้ก่อน และเรียงตามความเก่า-ใหม่
 • ควรวางกองให้อยู่ห่างจากผนังประมาณ 1 เมตร
 • หากมีความจำเป็นต้องเก็บกลางแจ้ง ควรหาไม้มาทำเป็นฐานรองเพื่อไม่ให้ปูนซีเมนต์สำผัสกับพื้นโดยตรง และใช้พลาสติก หรือผ้าใบมาคลุมเพื่อกันความชื้น น้ำค้าง และน้ำฝน

สามารถติดตามข่าวสินค้าจากเราได้ Fanpage: HOMESMART.ME