TPI BLOCK
อิฐมวลเบาคุณภาพสูง ทีพีไอ
อิฐมวลเบาทีพีไอ ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตราทีพีไอคุณภาพสูงผสมผสานกับวัตถุดิบคุณภาพ ผ่านกระบวนการอบไอน้ำความดันสูง (Autoclaved System) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตคอนกรีตมวลเบาที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพ และความแข็งแรง ทนทาน

มีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.1505- 2541 : ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ
Technical Information

อิฐมวลเบา ทีพีไอ เป็นอิฐมวลเบาชนิดมีฟองอากาศอบไอน้ำ (Autoclave Aerated light Weight Concrete)

เป็นวัสดุก่อผนังภายในและภายนอก โดยมีลักษณะเด่นหลายประการทั้งการผลิตได้คุณภาพ พร้อมรูปทรงที่ได้มาตรฐาน จึงมีความคงทนแข็งแรง ทุกโครงสร้าง