Cart
0
สอบถามคูปองส่วนลดได้เลย

กระเบื้องอดามัส ตราเพชร

หลังคาอดามัส สีเทาอัคนิล สีมาตรฐาน ตราเพชร

     เป็นหลังคาคอนกรีต ชนิดแผ่นเรียบ ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความงาม เรียบหรู ดูโมเดิร์น ประกอบไปด้วยรุ่นสีที่มีมากถึง 3 รุ่นสี ได้แก่ รุ่นสีมาตรฐาน, รุ่นสีเมทาลิค และรุ่นสีแพลทินั่ม ซึ่งในแต่ละรุ่นสีจะมีความสวยงามโดดเด่นที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองผู้ต้องการใช้งานที่หลากหลาย กระเบื้องหลังคาอดามัส ตราเพชร มีสีที่นิยมใช้กันมากคือ สีเทาอัคนิล, สีแดงรุ่งระวี, สีเทาสินทรัพย์ และยังมีสีที่สวมงามอีกมาก สามารถรบชมได้ในหน้านี้

  

     คุณสมบัติพิเศษ

1. รูปทรงของกระเบื้องอดามัส ทรง Diamond Cut ช่วยสร้างมิติตัดเหลี่ยมหลังคา เสริมสร้างหลังคาบ้านให้โดเด่น
2. กระเบื้องหลังคาอดามัส ถูกออกแบบ ให้มีบัวกั้นน้ำ 3 ชั้น ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำได้อย่างสมบูรณ์แบบ
3. แผ่นกระเบื้องหลังคาอดามัส มีความคงทน แข็งแรง ด้วยแกนกลางรับแรง 2 แนว
4. ระบบพ่นสี Wet on Wet ทำให้สีซึมผ่านเนื้อกระเบื้องหลังคา ติดคงทน ยาวนาน

     ด้วยความเป็นยุคสมัยที่เปิดกว้างทางด้านศิลปะ สภาปัตยกรรม ในแขนงต่างๆในสมัยนี้ก็แพร่มาถึงวงการวัสดุก่อสร้าง ทำให้บริษทัก่อสร้างชั้นนในประเทศไทย แข่งขันกันสร้างกระเบื้องหลังคาและวัสดุก่อสร้างที่ตอบสนองความชื่นชอบ และความเปิดกว้างด้านศิลปสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย เพื่อสร้างทางเลือกให้วงการวัสดุก่อสร้างมีความแปลกใหม่ไม่ย่ำอยู่กับอะไรเดิมๆ

ขออภัย โปรดเช็คสินค้าก่อน เนื่องจากผลิตไม่ทัน
ยี่ห้อ
ประเภทวัสดุ
พื้นผิวกระเบื้อง
กรองตามราคา

หลังคาอดามัส สีเทาอัคนิล สีมาตรฐาน ตราเพชร

     เป็นหลังคาคอนกรีต ชนิดแผ่นเรียบ ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความงาม เรียบหรู ดูโมเดิร์น ประกอบไปด้วยรุ่นสีที่มีมากถึง 3 รุ่นสี ได้แก่ รุ่นสีมาตรฐาน, รุ่นสีเมทาลิค และรุ่นสีแพลทินั่ม ซึ่งในแต่ละรุ่นสีจะมีความสวยงามโดดเด่นที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองผู้ต้องการใช้งานที่หลากหลาย กระเบื้องหลังคาอดามัส ตราเพชร มีสีที่นิยมใช้กันมากคือ สีเทาอัคนิล, สีแดงรุ่งระวี, สีเทาสินทรัพย์ และยังมีสีที่สวมงามอีกมาก สามารถรบชมได้ในหน้านี้

  

     คุณสมบัติพิเศษ

1. รูปทรงของกระเบื้องอดามัส ทรง Diamond Cut ช่วยสร้างมิติตัดเหลี่ยมหลังคา เสริมสร้างหลังคาบ้านให้โดเด่น
2. กระเบื้องหลังคาอดามัส ถูกออกแบบ ให้มีบัวกั้นน้ำ 3 ชั้น ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำได้อย่างสมบูรณ์แบบ
3. แผ่นกระเบื้องหลังคาอดามัส มีความคงทน แข็งแรง ด้วยแกนกลางรับแรง 2 แนว
4. ระบบพ่นสี Wet on Wet ทำให้สีซึมผ่านเนื้อกระเบื้องหลังคา ติดคงทน ยาวนาน

     ด้วยความเป็นยุคสมัยที่เปิดกว้างทางด้านศิลปะ สภาปัตยกรรม ในแขนงต่างๆในสมัยนี้ก็แพร่มาถึงวงการวัสดุก่อสร้าง ทำให้บริษทัก่อสร้างชั้นนในประเทศไทย แข่งขันกันสร้างกระเบื้องหลังคาและวัสดุก่อสร้างที่ตอบสนองความชื่นชอบ และความเปิดกว้างด้านศิลปสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย เพื่อสร้างทางเลือกให้วงการวัสดุก่อสร้างมีความแปลกใหม่ไม่ย่ำอยู่กับอะไรเดิมๆ

Close
ขออภัย โปรดเช็คสินค้าก่อน เนื่องจากผลิตไม่ทัน
ยี่ห้อ
ประเภทวัสดุ
พื้นผิวกระเบื้อง
กรองตามราคา