Cart
0
สวัสดีครับ สอบถามคูปองส่วนลดได้เลย

กระเบื้องอดามัส ตราเพชร

    หลังคาอดามัส ตราเพชร

    หลังคาอดามัส ตราเพชร เป็นหลังคาคอนกรีต ชนิดแผ่นเรียบ ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความงาม เรียบหรู โมเดิร์น ในทุกมุมมอง ด้วยรูปการนำเสนอด้วยพื้นผิวแผ่นเรียบในรูปแบบ Diamond Cut ในรุ่น Smooth Style ซึ่งประกอบไปด้วยรุ่นสีที่มีมากถึง 3 รุ่นสี คือ รุ่นสีมาตรฐาน รุ่นสีเมทาลิค และ รุ่นสีแพลทินั่ม ซึ่งในแต่ละรุ่นสีก็จมีความสวยงามโดดเด่นที่แตกต่างกันและนอกจากนั้นรุ่นสีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองผู้ต้องการใช้งานที่หลากหลาย

   

     คุณสมบัติพิเศษ

1. รูปทรงของกระเบื้องอดามัส ทรง Diamond Cut ช่วยสร้างมิติตัดเหลี่ยมหลังคา เสริมสร้างหลังคาบ้านให้โดเด่น
2. กระเบื้องหลังคาอดามัส ถูกออกแบบ ให้มีบัวกั้นน้ำ 3 ชั้น ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำได้อย่างสมบูรณ์แบบ
3. แผ่นกระเบื้องหลังคาอดามัส มีความคงทน แข็งแรง ด้วยแกนกลางรับแรง 2 แนว
4. ระบบพ่นสี Wet on Wet ทำให้สีซึมผ่านเนื้อกระเบื้องหลังคา ติดคงทน ยาวนาน

     

     ทุกคนจะเห็นได้ว่า การเลือกกระเบื้องหลังคาที่มีคุณภาพ นอกจากจะหมดปัญหาการรั่วซึม ยังสร้างทรรศนะที่สวยงามให้กับหลังคาบ้านของคุณ พร้อมทั้งสร้างความอบอุ่น ปลอดภัย ต่อชีวิต ทรัพย์สิน และต่อคนที่คุณรัก สร้างบ้านของคุณให้เป็นบ้านแสนสุขเพื่อความสุขอันยั่งยืนของครอบครัว

     ด้วยความเป็นยุคสมัยที่เปิดกว้างทางด้านศิลปะ สภาปัตยกรรม ในแขนงต่างๆในสมัยนี้ก็แพร่มาถึงวงการวัสดุก่อสร้าง ทำให้บริษทัก่อสร้างชั้นนในประเทศไทย แข่งขันกันสร้างกระเบื้องหลังคาและวัสดุก่อสร้างที่ตอบสนองความชื่นชอบ และความเปิดกว้างด้านศิลปสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย เพื่อสร้างทางเลือกให้วงการวัสดุก่อสร้างมีความแปลกใหม่ไม่ย่ำอยู่กับอะไรเดิมๆ

     กระเบื้องแผ่นเรียบ ก็ถือเป็นกระเบื้องที่ได้รับการพัฒนาทางด้านดีไซน์ของกระเบื้องหลังคา ต่อยอดขึ้นมาจากกระเบื้องแผ่นลอนประเภทต่างๆที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องตลาด อาทิ กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องลอนเล็ก กระเบื้องสี่ลอน กระเบื้องลอนใหญ่ ทำให้ในสมัยนี้กระเบื้องแผ่นเรียบได้รับความนิยม มีผู้ชื่นชอบตอบรับในการใช้งานมุงหลังคา และมีสินค้ากระเบื้องแผ่นเรียบที่ได้รับการพัฒนาออกแบบขึ้นมาอย่างมากมายหลากหลาย

     กระเบื้องแผ่นเรียบ อดามัส ตราเพชร เป็นกระเบื้องแผ่นเรียบที่ดีไซน์ในรูปแบบ Smooth Tile สร้างความเรียบหรูมีสไตล์ โดดเด่น โมเดิร์น พร้อมด้วยบัวกั้นน้ำที่มีขนาดใหญ่ป้องกันการเกิดน้ำไหลย้อนได้อย่างสมบูรณ์แบบ และยังมีรางลิ้นด้านข้างกระเบื้องป้องกันน้ำรั่วซึมระหว่างแผ่นกระเบื้องได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมด้วยแกนกลงรับแรงขนาดใหญ่ทำให้กระเบื้องแข็งแรงทนทาน ฉีดสีด้วยระบบพ่นสี Wet on Wet ทำให้สีสวยยาวนาน รับรองคุณภาพมาตรฐานด้วย มอก. 535-2

ยี่ห้อ
ประเภทวัสดุ
พื้นผิวกระเบื้อง
กรองตามราคา

    หลังคาอดามัส ตราเพชร

    หลังคาอดามัส ตราเพชร เป็นหลังคาคอนกรีต ชนิดแผ่นเรียบ ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความงาม เรียบหรู โมเดิร์น ในทุกมุมมอง ด้วยรูปการนำเสนอด้วยพื้นผิวแผ่นเรียบในรูปแบบ Diamond Cut ในรุ่น Smooth Style ซึ่งประกอบไปด้วยรุ่นสีที่มีมากถึง 3 รุ่นสี คือ รุ่นสีมาตรฐาน รุ่นสีเมทาลิค และ รุ่นสีแพลทินั่ม ซึ่งในแต่ละรุ่นสีก็จมีความสวยงามโดดเด่นที่แตกต่างกันและนอกจากนั้นรุ่นสีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองผู้ต้องการใช้งานที่หลากหลาย

   

     คุณสมบัติพิเศษ

1. รูปทรงของกระเบื้องอดามัส ทรง Diamond Cut ช่วยสร้างมิติตัดเหลี่ยมหลังคา เสริมสร้างหลังคาบ้านให้โดเด่น
2. กระเบื้องหลังคาอดามัส ถูกออกแบบ ให้มีบัวกั้นน้ำ 3 ชั้น ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำได้อย่างสมบูรณ์แบบ
3. แผ่นกระเบื้องหลังคาอดามัส มีความคงทน แข็งแรง ด้วยแกนกลางรับแรง 2 แนว
4. ระบบพ่นสี Wet on Wet ทำให้สีซึมผ่านเนื้อกระเบื้องหลังคา ติดคงทน ยาวนาน

     

     ทุกคนจะเห็นได้ว่า การเลือกกระเบื้องหลังคาที่มีคุณภาพ นอกจากจะหมดปัญหาการรั่วซึม ยังสร้างทรรศนะที่สวยงามให้กับหลังคาบ้านของคุณ พร้อมทั้งสร้างความอบอุ่น ปลอดภัย ต่อชีวิต ทรัพย์สิน และต่อคนที่คุณรัก สร้างบ้านของคุณให้เป็นบ้านแสนสุขเพื่อความสุขอันยั่งยืนของครอบครัว

     ด้วยความเป็นยุคสมัยที่เปิดกว้างทางด้านศิลปะ สภาปัตยกรรม ในแขนงต่างๆในสมัยนี้ก็แพร่มาถึงวงการวัสดุก่อสร้าง ทำให้บริษทัก่อสร้างชั้นนในประเทศไทย แข่งขันกันสร้างกระเบื้องหลังคาและวัสดุก่อสร้างที่ตอบสนองความชื่นชอบ และความเปิดกว้างด้านศิลปสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย เพื่อสร้างทางเลือกให้วงการวัสดุก่อสร้างมีความแปลกใหม่ไม่ย่ำอยู่กับอะไรเดิมๆ

     กระเบื้องแผ่นเรียบ ก็ถือเป็นกระเบื้องที่ได้รับการพัฒนาทางด้านดีไซน์ของกระเบื้องหลังคา ต่อยอดขึ้นมาจากกระเบื้องแผ่นลอนประเภทต่างๆที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องตลาด อาทิ กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องลอนเล็ก กระเบื้องสี่ลอน กระเบื้องลอนใหญ่ ทำให้ในสมัยนี้กระเบื้องแผ่นเรียบได้รับความนิยม มีผู้ชื่นชอบตอบรับในการใช้งานมุงหลังคา และมีสินค้ากระเบื้องแผ่นเรียบที่ได้รับการพัฒนาออกแบบขึ้นมาอย่างมากมายหลากหลาย

     กระเบื้องแผ่นเรียบ อดามัส ตราเพชร เป็นกระเบื้องแผ่นเรียบที่ดีไซน์ในรูปแบบ Smooth Tile สร้างความเรียบหรูมีสไตล์ โดดเด่น โมเดิร์น พร้อมด้วยบัวกั้นน้ำที่มีขนาดใหญ่ป้องกันการเกิดน้ำไหลย้อนได้อย่างสมบูรณ์แบบ และยังมีรางลิ้นด้านข้างกระเบื้องป้องกันน้ำรั่วซึมระหว่างแผ่นกระเบื้องได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมด้วยแกนกลงรับแรงขนาดใหญ่ทำให้กระเบื้องแข็งแรงทนทาน ฉีดสีด้วยระบบพ่นสี Wet on Wet ทำให้สีสวยยาวนาน รับรองคุณภาพมาตรฐานด้วย มอก. 535-2

Close
ยี่ห้อ
ประเภทวัสดุ
พื้นผิวกระเบื้อง
กรองตามราคา